Oblastní charita Dvůr Králové

Oficiální sídlo organizace: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Kancelář vedení:

Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem 544 01 (toto je zároveň korespondenční adresa)
Úřední hodiny: PO - PÁ   8:30 - 12:00

Tel.: 734 435 102, 491 616 381  (Insolvenční správce prosíme, aby kontaktovali přímo Občanskou poradnu)
Datová schránka: fx2bsri
IČO: 43464637
Bankovní spojení: Česká spořitelna 1306373349/0800
 
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Hojná - ředitelka, Mgr. Kateřina Litošová - zástupkyně ředitelky
 
 

 

Kontakty na naše služby:

Jestliže nevíte, jaká služba je pro vás vhodná, můžete kontaktovvat naši poradkyni. V případě, že se nedovoláte, znamená to, že se momentálně věnuje jinému klientovi, ale zavolá vám zpět až dokončí aktuální rozhovor: Jana Mikásková 731 036 324.

 
Klubko

Centrum
pro rodinu Klubko


# pěstounské rodiny
# děti a mladiství v náhradní rodinné péči
# zájemci o náhradní rod. péči
# respitní pobyty
# zdarma

Rychlý kontakt: 605 292 798
6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

IMG_20210212_101711698 (2)

Denní stacionář Serafína# osoby s mentálním a kombinovaným postižením
# věk 16 - 65 let
# smysluplné využití času
# placená služba

Rychlý kontakt: 731 401 416
%.EkW7d7VX~mYZhaa8quO1p

skateboard-c

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka


# děti a mládež ve věku 6 - 20 let
# ohrožené děti, rizikové prostředí
# pomoc, doprovázení, aktivity
# odpolední klub
# anonymně, zdarma

Rychlý kontakt: 731 604 695
%mEo2956LTprRb~lW_xhTj

 

laptop-c

Občanské poradny# poradenství zdarma
# terapie zdarma
# pomoc s oddlužením, rodinnými, pracovněprávními, majetkoprávními vztahy apod.
# pobočky na různých místech

Rychlý kontakt: 731 598 850
_hEkU.54%im%C1.7~bGkU929g

hands-c2

Osobní asistence • Domácí péče# děti, dospělí, senioři 
# pomoc a podpora u vás doma či ve škole
# péče o sebe a o domácnost
# podpora pečujících osob
# placená služba

Rychlý kontakt: 734 792 806
WlvC-3d907c-T65j4mnn1W7r

SAS

Labyrint - cesta pro rodinu# rodiny s dětmi do 18 let
# podpora rodin s dětmi v obtížné situaci
# pomoc s péčí o děti, se školou, efektivním vedením domácnosti, vztahy v rodině
# zdarma

Rychlý kontakt: 730 595 793
78oI87dlVX~mYZhaa8quO1p

std

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice# osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
# věk 16 - 64 let
# udržování a rozvíjení dovedností a pracovních návyků
# zdarma

Rychlý kontakt: 731 401 417
%eHxV1daY.m%C1.7~bGkU929g

book-g766df7a7d_1920

HORIZONT - SOCIÁLNÍ REHABILITACE# pomoc se samostatným bydlením
# péče o domácnost
# hospodaření
# zdarma


Rychlý kontakt: 731 604 695
3hEsb~dlVX~mYZhaa8quO1p

satnik

Humanitární a 
potravinová pomoc# materiální pomoc, ošacení
# trvanlivé potraviny
# konzultace se sociálním pracovníkem
# zdarmaRychlý kontakt: 734 435 102
%.xBVd5j48GjGK7%WkvDR2a4Ys

11095-1600

UKRAJINSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM# materiální pomoc
# bydlení, práce, úřady, školy, výuka češtiny
# emoční adaptace
# zdarmaRychlý kontakt: 732 173 711
%ovD2Zd7TinF2ii%fgm%C1.7~bGkU929g

 

 

 

 

Nenašli jste službu, kterou potřebujete?

Můžete zkusit vyhledávání v centrálním adresáři Charity, který vám nabídne další služby v okolí   centrální adresář

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty Farní charity Dvůr Králové n. L.

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu