Úsek sociálních služeb

Bc. Petra Vališková

Tel.: 736 501 521
Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint

Mgr. Jana Čudejková

Tel.: 731 401 416
vedoucí Denního stacionáře Serafína

Mgr. Kateřina Litošová

Tel.: 731 604 695
zástupkyně ředitelky, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka, psychoterapeut

Bc. Alena Šimková

Tel.: 605 292 798
vedoucí Centra pro rodinu Klubko

Mgr. Marie Pražáková, DiS.

Tel.: 731 401 417
vedoucí Sociálně terapeutické dílny Slunečnice