Občanské poradny

Občanská poradna poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít. Poradenství se orientuje na oblast sociálního systému, práva a v poradně Dvůr Králové i na oblast psychologie jako krizové intervence nebo podpůrné terapie.

 Nezvládáte plnit své finanční závazky?  Máte dluhy?  Přemýšlíte o podání návrhu na oddlužení?

Máte problémy ve vztahu?  Uvažujete o rozvodu, řešíte péči o děti?

Máte problémy s bydlením či v práci?   Nebo jste v situaci, se kterou si nevíte rady?

Od toho jsme tu my  -  Občanská poradna
– společně můžeme nalézt řešení problému nebo Vám alespoň můžeme pomoci při rozhodování či nasměrování k nejlepšímu řešení.

 

Jak to u nás probíhá?

Na konzultaci se raději objednejte. Pokud nejste objednaní, může se stát, že bude obsazeno.
Objednat se můžete telefonicky, e-mailem či osobně. Stejným způsobem lze schůzku zrušit či přeobjednat. Délka jedné konzultace je obvykle 45 min. 

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ PORADNY, KONZULTAČNÍ HODINY, MAPY

Pokud se k nám nemůžete dovolat, pravděpodobně konzultujeme nebo je pátek, kdy není konzultační den. Zkuste to za chvilku, případně se Vám ozveme zpátky.

Na začátku konzultace Vám poskytneme informace o naší službě, popovídáme si o vaší situaci, budeme se doptávat, abychom společně našli co nejlepší řešení.

Cílem je, abyste se zorientovali v situaci, našli řešení, případně věděli na koho obrátit.

V jakých oblastech se na nás můžete obrátit

 • Finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení, rodinný rozpočet)
 • Sociální dávky a pomoc (např. dávky SSP, hmotná nouze)
 • Pojištění (např. důchodové, nemocenské)
 • Bydlení (např. oblast nájmu)
 • Rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, problémové soužití)
 • Pracovněprávní
 • Majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)
 • Psychologické poradenství

S čím vám nepomůžeme

Nejsme právníci, ale sociální pracovníci. Existují proto i témata, která řešit neumíme nebo je neděláme:

 • nesepisujeme listiny příslušící zejména právníkům tj. např. darovací smlouvy, přepisy nemovitostí, vypořádání majetku při rozvodu
 • nezastupujeme u soudu
 • nepřepisujeme písemnosti
 • neposkytujeme daňové poradenství, neprovádíme výpočty jednotlivých dávek apod.

Formuláře


Formuláře služeb zaměstnanosti pro občany

Formuláře, které potřebuje občan při styku s Úřadem práce


Žádost o zprostředkování zaměstnání 
Žádost o podporu v nezaměstnanosti 
Žádost o zařazení do evidence zájemců o práci 
... další formuláře pro občany. 

Formuláře, potvrzení, doklady a prohlášení pro dávky státní sociální podpory
Žádost o přídavek na dítě 
Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o porodné 
Žádost o rodičovský příspěvek 
Žádost o pohřebné
Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob
... další formuláře SSP a PP 

 

Formuláře, které potřebuje zaměstnavatel při styku s Úřadem práce
Hlášení stavů zaměstnanců
Oznámení o plnění povinného podílu OZP


Žádosti a potvrzení k dávkám určeným osobám s nedostatečnými příjmy

Žádost o příspěvek na živobytí
Žádost o doplatek na bydlení
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Potvrzení

Formuláře potřebné pro legální zaměstnávání cizinců na území ČR
Žádost o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí
Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení zaměstnání
Informace o nástupu zaměstnání o vyslání k výkonu práce

 


Formuláře pro registr sociálních služeb

Garantovaná nabídka

A) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Popis úkonu

Jedná se např. o pomoc s domluvením schůzky na městský úřad, úřad práce, ČSSZ, OSSZ apod.; dále předání kontaktu nebo domluvení schůzky u dalších organizací, které umí řešit část zakázky klienta

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Lepší orientace v životě
- Posílení sociálních kontaktů

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- emoční podpora
- mapování potřeb a přání klientů
-       mapování sítě služeb v regionu
-       podpora v rozpoznávání potřebných informací pro klienta
-       zprostředkování služby: vyjednání schůzky, získání a předání informací, příprava na schůzku, pomoc s vyplněním podkladů apod.
-       vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- zprostředkování kontaktu (telefonicky, osobně)
- rozhovor
- podání informace

 

B) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

Popis úkonu

-        Sociální systém (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc tj. pomoc v hmotné nouzi, pomoc osobám těžce zdravotně postiženým, sociální služby)
-        Právo (např. občanské právo, exekuční právo, insolvenční právo, pracovní právo)
-        Psychologie (např. psychická stabilizace, zvýšení svých kompetencí, cesta k třem pilířům štěstí tj. příjemný život, zaujatý život, smysluplný život)

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Lepší orientace v životě
- Posílení sociálních kontaktů
- Udržení a zlepšení míry samostatnosti
- Zamezení sociální izolace
- Posilování vlastní hodnoty
- Přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování silných a slabých stránek
- mapování potřeb a přání klientů
- podpora k přebírání zodpovědnosti
- budování nebo posilování vlastních hranic
- vedení ke společenským hodnotám
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- rozhovor
- poradenství
- předání informace

C) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Popis úkonu

Pomoc při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta - s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Posílení vlastní hodnoty
- Lepší orientace v životě
- Udržení míry samostatnosti
- Zamezení sociální izolace

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování silných a slabých stránek
- nácvik činnosti (vyplnění formulářů pro získání dávek, zprostředkování schůzky s lékaři, úředníky apod.)
- podání informace, rady o možnostech zaměstnání, bydlení
- možnost vytvoření finanční rozvahy
- podpora k přebírání zodpovědnosti
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností
- podání informace
- rozhovor
- poradenství

 

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Popis úkonu

Mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťování možností pomoci z jeho okolí.

Cílem této činnosti je udržení kontaktu s rodinou a motivace k zapojení blízké rodiny do řešení problémových situací.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení komunikace v rodině
- Posílení sociálních kontaktů
- Snížení působení institucí
- Posílení rodinných vazeb
- Zamezení sociální izolace

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování rodinných vazeb a jejich silných a slabých stránek
- snížení působení institucí a podpora samostatnosti
- posílení rodinných vazeb
- zlepšení komunikace v rodině
- udržení kontaktu s rodinou
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- podání informace
- rozhovor
- poradenství

 

 

Gotický znak městaUpice_CoA_CZ.svg

    Na provoz této služby přispívají Město Dvůr Králové nad Labem a Město Úpice

 

naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu