logo_colour_pantone-2lišta CB 2016

 Sociálně terapeutická dílna Slunečnice

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které vedou k možnému pracovnímu začlenění.

LogoSlunečnice_M1a

Mgr. Marie Pražáková, DiS.


Tel.: 731 401 417
%eHxV1daY.m%C1.7~bGkU929g
Nám. TGM 40, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Vstup do dílny je v zadní části domu, od ulice  J. A. Komenského

sunflower-11574_1280b

Máme otevřeno v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00

Pro koho tu jsme

Služba je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.
Služba je poskytována ambulantně a zdarma.

Naše činnosti

dílna 026(1)Ruční a šicí práce:

 • zdokonalování a procvičování motoriky, 
 • rozvíjení fantazie a obrazotvornosti
 • vyrábíme dekorační, upomínkové, reklamní předměty
 • pracujeme s různými výtvarnými prostředky a kombinujeme je
 • používáme výtvarné techniky a jejich využití při různých příležitostech
 • dbáme na samostatnost uživatelů

std1

Papír

 • výroba ozdob a přání (velikonočních, vánočních, apod.) 
 • ubrousková technika
 • stříhání papíru
 • výroba krabiček

Textilní materiály, vlna

 • 20180814_113614 (1)malování na textil
 • stříhání a šití výrobků
 • háčkování a pletení
 • šití na stroji

Přírodní materiály a jiné

 • dušičkové, vánoční a velikonoční vazby
 • práce s korálky

Zahradní a úklidové práce:std3

 • učíme se základy zahradnictví, poznávání různých druhů zeleniny, ovoce, rozvoj znalostí v oblasti péče o rostliny
 • pracujeme s nářadím a jinou technikou

Zahradní práce

 • setí a sázení květin a jiných rostlin (zelenina, keře,…) do květináčů a na záhonky
 • plení, zalévání
 • úprava trávníku /setí, zalévání, sekání/
 • hrabání trávy, listí

Úklidové práce

 • zametání chodníku, sběr a třídění odpadu
 • odklízení sněhu
 • umývání oken

Kuchyňské práce: DSCN0881

 • učíme se základům vaření a společenského stolování
 • příprava surovin (čištění zeleniny, strouhání…)
 • příprava studených a teplých pokrmů
 • pečení

Dřevařské práce

 • rozvoj dovedností v práci se dřevem a jeho využití

S klienty navštěvujeme

Kulturně společenské akce

 • exkurze
 • pomoc při prodejních akcích
 • workshopy

Kontakt s přirozeným sociálním prostředím

 • nakupování v obchodech
 • jednání na úřadech a na poště
 • manipulace s penězi
 • prodej v "Tréninkovém obchodě Slunečnice"   

Články o STD       Vyšlo v tisku

Garantovaná nabídka poskytovaných služeb

Druh služby:                § 67 Sociálně terapeutické dílny
Název služby:              Sociálně terapeutická dílna Slunečnice
Poskytovatel:              Oblastní charita Dvůr Králové, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

 Všechny úkony jsou poskytovány dle individuálních potřeb klientů a v provozní době služby.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
  max. 10 minut

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  max. 10 minut
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
  max. 30 minut

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  max.10 minut
 • nácvik přesunu na vozík a z vozíku
  max.10 minut

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
  max. 5 hodin
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  max. 5 hodin

Popis realizace služby

1. POSLÁNÍ

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které vedou k možnému pracovnímu začlenění.

 2. CÍLE STD

Chceme, aby každý, kdo navštěvuje dílnu:

 • získal a rozvíjel své pracovní dovednosti a návyky,
 • měl dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností,
 • se cítil užitečný a potřebný a poznal výsledky své práce,
 • byl v maximální možné míře samostatný a soběstačný a uměl se rozhodovat.

3. OKRUH OSOB

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí získat, zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
 • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
 • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.
 • Pracovní prostředí – vytváříme podmínky podobné běžnému zaměstnání
 • Partnerský přístup – podporujeme vzájemný respekt a úctu

5. UŽIVATELŮM POSKYTUJEME

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování služby sociálně terapeutické dílny ve smyslu ustanovení § 67 (2) zákona o sociálních službách:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1.  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny:

 • dohled, podpora, případně pomoc při dodržování základních hygienických návyků (např. mytí a utírání rukou, používání mýdla, ručníku, kapesníku, WC, česání vlasů apod.).

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:

 • vyhrazená doba na dopolední a odpolední svačinu a oběd,
 • zajištění celodenní stravy nebo obědu (hradí uživatel služby),

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:

 • pomoc při přípravě stravy studených a teplých jídel,
 • pomoc při ohřevu vlastní stravy v kuchyňce v mikrovlnné troubě, možnost uvařit si vlastní kávu a čaj, kdykoliv během dne.

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 • pomoc při oblékání a úpravě oblečení
 • nácvik rozepínání a zapínání knoflíků a zipů
 • nácvik obouvání, zouvání a šněrování bot

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku

 • pomoc při přesunu z vozíku na židli, gauč a zpět

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností:

 • ruční práce (např. výroba dekoračních, upomínkových a reklamních předmětů apod.),
 • šicí práce (ruční a strojové šití),
 • zahradní práce (např. setí a sázení květin a jiných rostlin do květináčů a na záhonky, plení, zalévání, hrabání, sekání a úprava trávníku, sběr ovoce, apod.) – práce probíhají zpravidla jaro – podzim
 • úklidové práce (např. běžný domácí úklid, zametání chodníku, odklízení sněhu, sběr odpadků, třídění odpadu apod. a práce s prádlem – třídění ošacení, praní, sušení a žehlení prádla, které probíhají celoročně v nepravidelných časech)
 • kuchyňské práce (např. vaření, příprava společenského stolování, prostření a úklid stolu, úklid nádobí apod.),
 • dřevařské práce (např. řezání, broušení a smirkování dřeva)
 • péče o zdraví a bezpečí (např. informace o poskytnutí první pomoci, jak si přivolat pomoc)
 • seberealizace (např. práce na PC, nácvik sebeprezentace, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností)
 • rozhovor (komunikace s uživatelem na téma, o kterém si chce uživatel povídat)
 • situační intervence (vstup pracovníka do situace, která se odvíjí při poskytování služby)
 • pomoc v krizi (pomoc a podpora poskytnutá uživateli v nějaké zátěžové situaci)
 • základní poradenství (poskytnutí informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace)

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:

 • odpočinkové aktivity (např. odpočinek, aktivity na podporu a porozumění vztahů)
 • využívání běžných veřejných služeb (např. návštěva obchodů, služeb a úřadů)
 • prodej v Tréninkovém obchodu Slunečnice (např. příjem a oceňování zboží, prodej zboží, vracení peněz)
 • jednání s institucí, opatrovníky a rodinnými příslušníky
 • pohyb po městě, mimo město a ve veřejných institucích (např. doprovod)

6. STANOVENÁ DENNÍ KAPACITA ZAŘÍZENÍ

 Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou denní kapacitu 20 uživatelů.

7. MÍSTO A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Služba je poskytována v pronajatých prostorech na Nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, ambulantně v pracovní dny pondělí, úterý, středa a pátek od 7:30 do 15:00 hodin a čtvrtek od 7:30 do 13:00 hodin a v Tréninkovém obchodu Slunečnice pondělí, úterý, středa a pátek od 9:00-12:00 a od 13:00-16:00 hodin, a čtvrtek 9:00-12:00 hodin na adrese Havlíčkova 14, Dvůr Králové nad Labem. Služba v Tréninkovém obchodu Slunečnice probíhá ve složení jeden uživatel a jeden pracovník v soc. službách. Dřevařské a úklidové práce probíhají v rozsahu provozní doby STD Slunečnice dle potřeby na adrese Švehlova 400 ve Dvoře Králové nad Labem. Zpravidla jaro-podzim nebo dle potřeby probíhají zahradní práce na pozemku v Chotěborkách.

8. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Jednání se zájemcem o službu může probíhat v zařízení STD Slunečnice. Tomuto jednání předchází forma kontaktu, která může být e-mailová, telefonická, písemná a osobní. Jednání se zájemcem se můžou účastnit další osoby (rodinní příslušníci, přátelé, tlumočníci, zástupci sociálních služeb, které zájemce také využívá, apod.). Během tohoto setkání probíhá sociální šetření. Současně se při tomto šetření zájemce seznámí se smlouvou a ostatními dokumenty služby, které jsou nutné k uzavření smlouvy. Tuto smlouvu může zájemce o službu připomínkovat.

9. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pokud zájemce projeví o službu zájem v procesu jednání se zájemcem se zjistí, že spadá do cílové skupiny a služba je pro něj vhodná, je s ním uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby. Sociální pracovník sjednává se zájemcem rozsah a průběh poskytování sociální služby. Společně se domlouvají na konkrétní náplni a očekávání od služby.

10. STÍŽNOSTI

Uživatel je seznámen a oprávněn podávat stížnosti. Stížnost může podat na kvalitu a způsob poskytování služby, jednání pracovníků i na další okolnosti související s poskytováním služby. Stížnost může uživatel vznášet ústně, písemně nebo anonymně. Každá stížnost ústní i písemná je zapsána a evidována v deskách Stížností a podnětů.

Pokud si uživatel stěžuje na pracovnice v sociálních službách, tak věc řeší – vedoucí a sociální pracovnice tel. 731 401 417, Adresa: Oblastní charita Dvůr Králové, nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Pokud si stěžuje na vedoucí a sociální pracovnici, tak věc řeší – vedoucí sociálního úseku – tel. 736 501 521, Adresa: Oblastní charita Dvůr Králové, Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Pokud si stěžuje na vedoucí sociálního úseku, tak věc řeší – ředitelka Oblastní charity Dvůr Králové – tel. 491 616 381, 734 435 105, Adresa: Oblastní charita Dvůr Králové, Rooseveltova 315, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

11. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Budova, kde je sídlo STD Slunečnice, je v soukromém vlastnictví. Budova se nachází v centru města a prostory STD Slunečnice se nacházejí v přízemí této budovy. Vchod do budovy není bezbariérový, ostatní prostory STD jsou bezbariérové. Možnost parkování je v přilehlé ulici za poplatek. V budově se nachází:

Dílna – je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (pracovní stoly, židle, gauč, kancelářské potřeby, šicí stroje, skříně s materiálním vybavením).

Kuchyňka – je vybavena elektrickým sporákem, dvěma lednicemi, mycím dřezem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a potřebným kuchyňským vybavením.

Kancelář – je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (notebooky, tiskárna, pevná telefonická linka).

Šatna – vybavena regály a věšákem na oblečení.

Sociální zařízení – samostatné pro klienty a pro zaměstnance.

Pro zahradnické činnosti – je k dispozici zahradnické nářadí.

Pro dřevařské a úklidové práce – je k dispozici dílna, která je vybavena potřebným nářadím, náčiním, spotřebiči a ochrannými pomůcky.

12. DALŠÍ INFORMACE

Informace o službě jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách:

www.dk.charita.cz/std, nebo lze kontaktovat Oblastní charitu – službu STD Slunečnice, na e-mail: slunecnice@charitadk.cz, nebo na adrese: nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 491 616 360, 731 401 417.

Úprava platná od: 1. 10. 2022

Veřejný  závazek

1. POSLÁNÍ

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které vedou k možnému pracovnímu začlenění.

2. CÍLE STD

Chceme, aby každý, kdo navštěvuje dílnu:

 • získal a rozvíjel své pracovní dovednosti a návyky,
 • měl dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností,
 • se cítil užitečný a potřebný a poznal výsledky své práce,
 • byl v maximální možné míře samostatný a soběstačný a uměl se rozhodovat.

3. OKRUH OSOB

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí získat, zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
 • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
 • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.
 • Pracovní prostředí – vytváříme podmínky podobné běžnému zaměstnání
 • Partnerský přístup – podporujeme vzájemný respekt a úctu

5. STANOVENÁ DENNÍ KAPACITA

 • 20 uživatelů

Služba je poskytována z projektu Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji VI

 

Gotický znak města

Na provoz této služby přispívá Město Dvůr Králové nad Labem

 

naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu