Serafína - denní stacionář

LogoSerafína_V1

Kontakty

Mgr. Jana Čudejková

Tel.: 731 401 416
serafina@charitadk.cz
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sídlo kanceláře najdete v přízemí budovy bývalé školky, bezbariérový vchod je možný z parkoviště za domem.

Poslání

Posláním denního stacionáře Serafína je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí klientům smysluplné využití času a současně připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností. Je určena pro mladistvé a dospělé od 16 let do 65 let.

Kapacita

Okamžitá kapacita 8 osob

Cíle služby

Zásady služby

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:

Pondělí                8:00 – 15:00
Úterý                    8:00 – 15:00
Středa                  8:00 – 17:00
Čtvrtek                 8:00 –15:00
Pátek                   8:00 – 13:00

Službu poskytujeme za úhradu dle platného ceníku.

Garantovaná nabídka

Časový rozsah jednotlivých úkonů

Druh služby:     denní stacionář § 46 zákona o sociálních službách
Název služby:   Serafína
Poskytovatel:   Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Všechny úkony budou poskytovány dle individuálních potřeb klientů a v provozní době služby. Obvyklý časový rozsah je stanoven na 1 úkon.

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 0,25 -0,5 hod
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 0,25 – 0,5 hod
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 0,25 – 2 hod
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 0,25 – 1 hod

 b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 0,25 – 1 hod
 2. pomoc při použití WC, 0,25 – 1 hod

 c) poskytnutí stravy

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost, 0,25 – 2 hod
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 0,25 – 2 hod
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 4 hod

 f) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 2 hod

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 0,25 – 2 hod