Serafína - denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Poslání

Posláním denního stacionáře Serafína je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí klientům smysluplné využití času a současně připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností. Je určena pro mladistvé a dospělé od 16 let do 65 let.

Kapacita

Okamžitá kapacita 8 osob

Cíle služby

 • Podpora smysluplného využívání času klientů
 • Posílit samostatnost klientů
 • Pomoc klientům s jejich začleňováním do běžného života

Zásady služby

 • Bezpečný prostor
 • Individuální přístup
 • Celostní přístup
 • Týmová spolupráce

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:

Pondělí                8:00 - 15:00
Úterý                    8:00 - 15:00
Středa                  8:00 – 17:00
Čtvrtek                 8:00 - 15:00
Pátek                   8:00 – 13:00

Službu poskytujeme za úhradu dle platného ceníku.

Sídlo kanceláře najdete v přízemí budovy bývalé školky na adrese
Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové n. L. (bezbariérový vchod je možný z parkoviště za domem).