Centrum pro rodinu Klubko

Charita ČR_vyjádření k novele zákona o sociálně právní ochraně dětí (1).pdf

Kdo jsme

Centrum pro rodinu Klubko je službou Farní charity Dvůr Králové nad Labem, která zdarma zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí. Centrum se zaměřuje na dlouhodobou podporu pěstounských rodin. Jsme pověřenou osobou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v rámci Královéhradeckého kraje.  Naše celková kapacita je 60 rodin a v současné době ještě můžeme případným zájemcům o uzavření Dohody vyhovět.  

Kde nás najdete

Kancelář Centra pro rodinu Klubko sídlí na adrese Náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem

Vzdělávání probíhají pravidelně na adrese Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem a Školní 13 v Trutnově. Místa dalšího vzdělávání jsou vždy uvedeny ve vzdělávacím plánu. (odkaz na Vzdělávací plán a kalendář akcí pro děti).

Proč tu jsme

Nejlepším místem pro život dítěte je rodina. Snažíme se napomoci tomu, aby děti nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních. Proto podporujeme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a posilujeme vazby dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Co je naším cílem:

 • Pěstounská rodina zajišťující dostatek podnětů pro rozvoj svěřených dětí.
 • Dítě, které ví, že vyrůstá v náhradní rodině a jsou mu známy i důvody proč v ní vyrůstá.
 • Dítě, které si vytváří svou vlastní identitu s ohledem na svou barvu pleti, etnikum, náboženství, sociální původ, nebo sexuální orientaci.
 • Dítě, které si vytváří a buduje zdravé vztahy.
 • Dítě, které je posilováno ve vztazích s jeho vlastní rodinou a osobami blízkými a jemuž je s těmito osobami zajištěn bezpečný kontakt, pokud je to v jeho zájmu.
 • Pěstouni, kteří mají zprostředkováno vzdělávání, které je posiluje v jejich dovednostech a znalostech.

Pro koho tu jsme

 • Pro děti a mladistvé vyrůstající v náhradní rodině
 • Pro náhradní rodiče (přechodné i dlouhodobé pěstouny)
 • Pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Pro každé dítě, které požádá o pomoc

Co nabízíme

 • Doprovázení rodiny. Tato činnost spočívá v podpoře pěstounských rodin a je realizována prostřednictvím vytváření bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a pěstounskou rodinou.
 • Zprostředkování asistovaných kontaktů. Asistované kontakty přispívají ke zlepšení vztahových vazeb s biologickou rodinou a blízkými osobami dítěte.
 • Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty. V případě potřeby pěstounů spolupracujeme se školskými a poradenskými zařízeními a úřady.
 • Vzdělávání pěstounů. Organizujeme a zprostředkováváme dopolední, celodenní a víkendová vzdělávání v oblastech souvisejících s problematikou náhradní rodinné péče.
 • Odlehčovací (respitní) péče. Organizujeme a zprostředkováváme výlety, vícedenní pobyty a hlídání dětí - respitní péči vždy přizpůsobujeme aktuálním potřebám pěstounů a dětí. Dále finančně podporujeme účast dětí na pobytových volnočasových aktivitách (např. letní tábory, výcviky).
 • Odborné poradenství. Zprostředkováváme odborné poradenství zejména v oblastech, které souvisí s péčí o dítě (např. psychoterapeutické, speciálně-pedagogické, psychologické poradenství)
 • Osvětová činnost. Poskytujeme informace o náhradní rodinné péči široké veřejnosti (organizujeme a realizujeme osvětové akce pro děti i dospělé, připravujeme programy pro školská zařízení, poskytujeme individuální poradenství pro zájemce).

Naše zásady

 • Individuální přístup
  Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému klientovi a jednají vždy především v zájmu dítěte. Nasloucháme názorům a respektujeme přání klientů a uzpůsobujeme tomu individuální práci s rodinou.
 • Zásada aktivní spolupráce
  Pracujeme na základě aktivní spolupráce – pracovníci povzbuzují klienty k aktivnímu přístupu.
 • Zásada transparentního jednání
  Pracovníci usilují o vytvoření otevřeného prostředí naplněného  vzájemným respektem (s dětmi i dospělými).
 • Zásada profesionality poskytovaných služeb
  Pracovníci se snaží zajišťovat kvalitní a komplexní služby všem klientům, poskytují služby v nejvyšší kvalitě podle své odbornosti a zaměření. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a využívají možností supervizí a konzultací s odborníky.

Upice_CoA_CZ.svg    Na provoz této služby přispívá Město Úpice.