Centrum pro rodinu Klubko

Posláním Centra pro rodinu Klubko je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči a posilování jejich vazeb v přirozeném prostředí.

LogoKlubko_V1

Bc. Alena Šimková


Tel.: 605 292 798
6eHl1~2f~im%C1.7~bGkU929g
Tyršova 1118, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Vzdělávání probíhají pravidelně na adrese Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem a Školní 13 v Trutnově (změna od září pro Trutnov: Národní dům v ulici Národní 199 poblíž Jiráskova náměstí). Místa dalšího vzdělávání jsou vždy uvedeny ve vzdělávacím plánu. 

Kontakty na pracovníky Klubka

 

ŠimkováBc. Alena Šimková - vedoucí Centra pro rodinu Klubko

tel. kontakt: 605 292 798

e-mail: klubko.nrp@charitadk.cz

 

Eva

Eva Pavlová DiS. - klíčová pracovnice

tel. kontakt:  603 556 458

e-mail: klubko@charitadk.cz

 

Šárka

Mgr. Šárka Tauchmanová - klíčová pracovnice

tel. kontakt: 605 202 590

e-mail: klubko@charitadk.cz

 

IvetBc. Iveta Serbousková - klíčová pracovnice  

tel. kontakt: 737 250 169

e-mail: klubko@charitadk.cz 

 

Alenka     Alena Rufferová - koordinátorka vzdělávacích programů a respitních akcí

     tel. kontakt: 731 593 097

     e-mail: klubko@charitadk.cz

 

Dále spolupracujeme s dalšími odborníky:

PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle – psycholog, poskytuje poradenství a individuální konzultace.

MUDr. Julie a MUDr. Lubomír Hadašovi – psychoterapeuté, poskytují individuální, párovou psychoterapii a rodinnou terapii. supervizoři

Mgr. Jana Bartoňová - pedagog, terapeut, lektor vzdělávání, laktační poradkyně

 

Při realizaci odborných seminářů dlouhodobě spolupracujeme s těmito lektory:                                                          

Mgr. Jana Bartoňová                                     Mgr. Martina Nyklová                                                  

MUDr. Lubomír Hadaš PhD.                         Mgr. Lenka Půlpánová                    

MUDr. Julie Hadašová                                  Mgr. Kateřina Romančáková                

Mgr. Petra Jendeková                                  PhDr. Jan Vyhnálek

Mgr. Eva Klabanová                                     Mgr. Andrea Zvolánková 

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková                Mgr. Andrea Žilková PhD.  

PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle                             Mgr. Jana Ženíšková

Proč tu jsme

Protože jsme přesvědčeni o tom, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina, ne ústavní zařízení. Proto podporujeme děti svěřené do pěstounské péče a jejich náhradní rodiny.

Pro koho tu jsme

 • Pro děti a mladistvé vyrůstající v náhradní rodině
 • Pro náhradní rodiče (přechodné i dlouhodobé pěstouny)
 • Pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Pro každé dítě, které požádá o pomoc

Co nabízíme

 • Doprovázíme rodiny. Kontakty probíhají nejméně jednou za dva měsíce s cílem podpořit pěstounské rodiny tak, aby svěřené děti vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí
 • Podporujeme kontakt s osobami blízkými dítěti, pokud je to v jeho zájmu. Zprostředkováváme asistované kontakty v bezpečném prostředí
 • Pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty. V případě potřeby pěstounů spolupracujeme se školskými a poradenskými zařízeními a úřady
 • Vzděláváme pěstouny. Organizujeme a zprostředkováváme dopolední, celodenní a víkendová vzdělávání v oblastech souvisejících s problematikou náhradní rodinné péče, které pěstounům pomáhají rozvíjet rodičovské kompetence. Umožňujeme pěstounům v případě potřeby distanční formu vzdělávání
 • Nabízíme odlehčovací (respitní) péči. Organizujeme a zprostředkováváme výlety, vícedenní pobyty a hlídání dětí - respitní péči vždy přizpůsobujeme aktuálním potřebám pěstounů a dětí. Dále finančně podporujeme účast dětí na pobytových volnočasových aktivitách (např. letní tábory, výcviky)
 • Zajišťujeme odborné poradenství v oblastech, které souvisí s péčí o dítě (např. psychoterapeutické, speciálně-pedagogické, psychologické poradenství)
 • Informujeme širokou veřejnost o náhradní rodinné péči, organizujeme a realizujeme osvětové akce pro děti i dospělé, připravujeme programy pro školská zařízení, poskytujeme individuální poradenství pro zájemce

Pracovní doba

 • Kontaktovat nás můžete v pracovních dnech od 8:00 - 16:00 hod.

Centrum pro rodinu Klubko zdarma zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí. Jsme pověřenou osobou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v rámci Královéhradeckého kraje. 

Dokumenty ke stažení

Pro pěstounské rodiny, jejichž děti se účastní respitních víkendových pobytů:
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI.pdf

Další dokumenty:
Zákon č.359 - SPOD
Úmluva o právech dítěte
Kodex sociálního pracovníka
Instrukce k financování služby č.8/2019 

Užitečné odkazy

 • www.nahradnirodina.cz: Tento portál obsahuje důležité informace a poradenství o náhradní rodinné péči  (o pěstounské péči a osvojení).
 • www.rozumacit.cz: Webové stránky poskytují informace o náhradní rodinné péči, ale také o nadačním fondu Rozum a cit.
 • www.rpp.cz: Tento webový portál obsahuje veškeré informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, ať už pro odborníky, zájemce o PPPD či širokou veřejnost.
 • www.rodina.cz/rubrika/adopce: Na těchto webových stránkách naleznete zajímavé články o náhradní rodinné péči.
 • www.sancedetem.cz: Tento internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.
 • www.mpsv.cz/cs/7256:  Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde vysvětlují jaké jsou možné formy náhradní rodinné péče.
 • www.vzd.cz: Webové stránky o dětech, které jsou v náhradní rodinné péči.

 • www.rodicovskalinka.cz : webové stránky, které nabízí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství po telefonu.  

ODKAZY NA WEBOVÉ PORTÁLY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ POSKYTUJÍCÍ PODPORU V OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

 • www.nadacnifondjt.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na rovnátka pro děti, nákup standardních pomůcek pro děti do školy, nákup standardního vybavení dětského pokoje.
 • www.nadaceterezymaxove.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb, formou podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktivit.
 • www.nadacnifondalbert.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na individuální podporu vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let např. financování formou podpory vyššího vzdělání, financování řidičských průkazů, proplacení zájmových aktivit dětí, pravidelného doučování či terapeutické a jiné odborné pomoci.
 • http://nadacnifondklausovych.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na jazykové kurzy, stipendia, kroužky či řidičské průkazy.
Spolupracujeme s Dětskou ozdravovnou Království

království

K zapůjčení

Centrum pro rodinu KLUBKO

Seznam literatury a publikací  1/2020

 1. Pěstounská péče a adopce, Zezulová D., Portál, 2012
 2. Dítě v nové rodině, kolektiv autorů, Grada, 2013
 3. Domov je místo, odkud tě nevyhodí …ani když vyrosteš, Zezulová D., Smart press, 2012
 4. Děti, které se rodí v srdci, Striová M., Portál, 2013
 5. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem, Cairns K., Portál, 2013
 6. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 7. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči, Gabriel Z., Novák T., Grada, 2008
 8. Krizová intervence pro praxi, Špatenková a kol., Grada, 2012
 9. Romské dítě v náhradní rodině, Vančáková M. Rozum a cit, 2009
 10. Budování identity dítěte, Klimeš J., Rozum a cit, 2009
 11. Děti a sexualita, Johnson T.C., Rozum a cit, 2009
 12. Provázení rodiny jako dlouhodobý proces, Rozum a cit, 2009
 13. Příklady táhnou, Sborník kazuistik z případových konferencí, Salačová L. a kol., Rozum a cit, 2010
 14. Na jedné lodi aneb Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti, Rozum a cit, 2010
 15. Vztahový labyrint v náhradní rodině, vlastní rodina přijatých dětí, Uhlířová V., Rozum a cit, 2012
 16. Dítě ve výchově příbuzných, Uhlířová V.,Rozum a cit, 2010
 17. Zvykáme si jeden na druhého aneb Nová náhradní rodina v procesu adaptace, Centrum návrat, Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 18. Až se narodíš, budeš doma, Žilinčíková D.,Rozum a cit ,2010
 19. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči, Vančáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 20. Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra, Čermáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 21. Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc ( informace a pracovní listy pro pedagogy), Grohová, Bubleová, Vávrová, Frantíková, Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 22. Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 23. Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, MPSV, 2011
 24. Vývoj dětí v náhradních formách péče, MPSV, 2011
 25. Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí, MPSV, 2011
 26. Dítě na zabití, Štípek P., Portál 2011
 27. Do školy beze strachu, Krowatschek D.,Holger D. Computer Press Brno, 2007
 28. Tajemství výchovy dívek, Biddulph S., Portál, 2013
 29. Výchovné maličkosti, Mertin V., Portál 2011
 30. S dětmi chytře a moudře, Říčan P., Portál, 2013
 31. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Prekopová J.,Schweizerová Ch., Portál, 2012
 32. Pohodoví rodiče – pohodové děti, Jungwirtová , Portál, 2009
 33. Děti potřebují hranice, Jan-Uwe Rogge, Portál, 2013
 34. Co, kdy a jak ve výchově dětí, Matějček Z., Portál 2013
 35. Co děti nevíc potřebují, Matějček Z., Portál 2013
 36. Péče o dítě od kojeneckého do školního věku, Gregora M., Grada, 2007
 37. Štěstí, neštěstí, lásky, pěstounství, Prošková D.NLN, 2012
 38. Sama bych se v nebi bála…, Janáková L. Triton, 2012
 39. Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat, Pemová T.,Ptáček R.,Macela M., Kruh rodiny, 2015
 40. Jak žít a nezbláznit se, Lidmila Pekařová, Poznání
 41. Rozbitá, Glass C., Portál 2011
 42. Prevence traumatu u dětí, Levine P.A., Klineová M., Maitrea, 2014
 43. Nikdy není pozdě na šťastné dětství, , Portál 2015
 44. Děti a jejich sexualita, kolektiv autorů, Albatros 201
 45. Prarodiče, rodiče a vnoučata, Lusso V.C., Portál 2012
 46. Cesta k mým matkám, Holá E. Jota, 2012
 47. Děti a peníze, Laniado N.,Portál 2002
 48. Umění komunikace s dětmi, Ginott H., Portál 2015
 49. Dcera padajícího listí, Štolbová T.N., Triton 2014
 50. Vychováváme děti a rosteme s nimi, Aldortová N., Práh 2010
 51. Spratek, Příběh dítěte, které nikdo nemiloval, Torey l. Hayden, Portál 2012
 52. Čítanka pro rodiče, Petra Vrtbovská, Natama 2012
 53. Vytváření KNIHY ŽIVOTA, Tony Ryan, Rodger Walker, Natama, 2006
 54. Užitečný rádce pro (náhradní) rodiče, Petra Winnette, Natama 2016
 55. Všude dobře, doma nejlíp, Jacqueline Wilsonová, BB Art 2011
 56. Malinka, Dita Táborská, Host 2017
 57. Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče, kolektiv autorů, Kruh rodiny 2017
 58. Tři kroky k samostatnému životu, kolektiv autorů, Kruh rodiny 2016
 59. Právní a finanční aspekty doprovázení pěstounských rodin, nadační fond JT 2013
 60. Peníze nerostou na stromech, Paul Mason, Junior 2013
 61. Vedení rozhovoru s dítětem, Veronika Uhlířová, Velký vůz Sever, 2013
 62. Najděte si svého marťana, Marek Herman 2014, apak
 63. Výchova kluků, Steve Biddulph, Portál 2016
 64. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, Adele Faber, Elaine Mazlish, Albatros , 2013
 65. Budování citového pouta, Daniel Hughes, fyso 2017
 66. Děti jsou bez viny, metodika pro práci s rodinami s uvězněným rodičem, Centrum pro rodinu a děti Přerov, 2018
 67. Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, Jana Kocourková, Ria Černá, Amalthea, 2018
 68. Dobrý pěstoun, Náhradní rodinná péče v ČR, kolektiv autorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2018

 Pěstounství jako cesta, Rozum a cit, DVD

Výchova dětí 6 až 15 let, Lidmila Pekařová, DVD

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme, Lidmila Pekařová, DVD

Citová výchova, Lidmila Pekařová, DVD

V hlavě, film DVD

Bílý oleandr, film DVD

Jmenuji se Sam, film DVD

 

banner2-180x50Asociace Dítě a rodina sdružuje respektované neziskové organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Centrum pro rodinu Klubko se stalo členem této celostátní organizace od října 2016.

hledame rodice

 

Jsme zapojeni do kampaně "Hledáme rodiče".

      

Upice_CoA_CZ.svg    Na provoz této služby přispívá Město Úpice.

 

naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu