Oblastní charita Dvůr Králové je nestátní nezisková organizace. Na základě vypsaných grantových řízení se uchází o finanční prostředky z veřejných zdrojů nebo nadací a nadačních fondů pro svoji činnost. Dále je financována z darů firem, jednotlivců, z výtěžku pořádaných sbírek a  také z příjmů od uživatelů služeb.

Proč?

  • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům
  • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.). Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. 

Rozmanité způsoby podpory: 

donation

Finanční podpora

Jestliže chcete naši charitu podpořit finančním darem, můžete tak učinit v hotovosti či bankovním převodem.
Kontaktujte nás e-mailem na romana.kubickova@charitadk.cz
nebo volejte 735 745 997. Pokud byste rádi zůstali v anonymitě, můžete dar zaslat na účet České spořitelny 1306373349/0800.

bags-shopping-bags-paper-supermarket-purchasing-shopping-bag

Materiální podpora

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nepotřebujete a chtěli byste je darovat nám, nebo našim prostřednictvím jiným potřebným lidem, budeme rádi, když nám je nabídnete. Vždy se však předem spojte s vedoucím služby, kam chcete věci darovat (viz kontakty).

hands-2168901_1920

Duchovní podpora

V práci pro druhé je zapotřebí mít i dobré duchovní zázemí. Charita jako církevní organizace je vděčná za vaše modlitby, které nám vyprošují pomoc a Boží požehnání.

IMG_20180809_163555

Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující. Chcete-li, můžete se k nám připojit. Oceníme jakoukoli pomoc.