Jak nás můžete podpořit

Farní charita Dvůr Králové n. L. je nestátní nezisková organizace. Na základě vypsaných grantových řízení se uchází o finanční prostředky z veřejných zdrojů nebo nadací a nadačních fondů pro svoji činnost. Dále je financována z darů firem, jednotlivců, z výtěžku pořádaných sbírek a  také z příjmů od uživatelů služeb.

Proč?

  • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům
  • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.). Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. 

Naši Farní charitu můžete podpořit několika způsoby: 

  • Finanční podpora

Jestliže chcete naši charitu podpořit finančním darem, můžete tak učinit v hotovosti či bankovním převodem. Kontektujte nás e-mailem na fundraising@charitadk.cz nebo volejte 735 745 997. Pokud byste rádi zůstali v anonymitě, můžete dar zaslat na účet České spořitelny 1306373349/0800.

  • Materiální podpora

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nepotřebujete a chtěli byste je darovat nám, nebo našim prostřednictvím jiným potřebným lidem, budeme rádi, když nám je nabídnete. Vždy se však předem spojte s vedoucími jednotlivých středisek (viz kontakty).

  • Duchovní podpora

V práci pro druhé je zapotřebí mít i dobré duchovní zázemí. Charita jako církevní organizace je vděčná za vaše modlitby, které nám vyprošují pomoc a Boží požehnání.

  • Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující. Chcete-li, můžete se k nám připojit. Oceníme jakoukoli pomoc.