Osobní asistence - Domácí péče

Kde nás najdete

Adresa

Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 54401

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Osobní asistence - Domácí péče

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Renáta Pospíšilová

Registrační číslo služby
2392006

Poslání a cíle

V Osobní asistenci ∙ Domácí péči pomáháme lidem od tří let věku se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního znevýhodnění a seniorům. Podporujeme je v běžných denních činnostech a aktivitách jejich života, které si nemohou plně zajistit sami ani za pomoci okolí. Cílem služby je umožnit klientovi, aby mohl zůstávat v domácím prostředí, zapojovat se do běžného života s ohledem ke svému zdravotnímu stavu a věku. Službu poskytujeme v domácnostech, ve školských zařízeních a všude tam, kde nás lidé potřebují.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

 

Webová stránka služby

Provozní doba: 0.00 - 24.00 hodin