Mgr. Jana Čudejková               
  Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové n. L.         
   731 401 416
   asistence@charitadk.cz
 

 www.dk.charita.cz/oa

  

 

Provozní doba kanceláře     (prostory bývalé školky)

Středa

9:00 - 10:00, 15:00 – 16:00 (Sociální pracovnice)

        Schůzku se sociální pracovnicí lze telefonicky sjednat i mimo provozní dobu kanceláře
        na tel. čísle 731 401 416 nebo e-mail
asistence@charitadk.cz.

 

Co služba nabízí?

            Osobám se sníženou soběstačností
 

                              NABÍZÍME POMOC A PODPORU (asistenci).

 

 

 

Komu je služba určena?

 • dětem a dospělým s tělesným, zdravotním, kombinovaným postižením a seniorům se sníženou soběstačností
 • věková struktura: od jednoho roku věku až do konce života

Posláním  je:

Posláním Osobní asistence ∙ Domácí péče při Farní charitě Dvůr Králové n/Labem  je pomáhat lidem od jednoho roku věku se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo kombinovaného znevýhodnění a podporovat je v běžných aktivitách jejich života, které si nemohou plně zajistit sami ani za pomoci okolí. Cílem je, aby mohli zůstávat v domácím prostředí, zapojovat se do běžného života, vykonávat činnosti přiměřené svému zdravotnímu stavu a věku. Službu poskytujeme v domácnostech, ve školských zařízeních a všude tam, kde nás lidé potřebují.  

 

Cílem je:

 • je člověk, který žije ve svém domácím prostředí, které zná a je zde spokojen

 • je člověk, který se zapojuje do běžného života v přirozeném sociálním prostředí a vykonává činnosti přiměřené svému věku

 

S  čím osobní asistence pomůže a podpoří?                                       Podrobný popis činností - formát pdf

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití,  při oblékání a svlékání)

 • pomoc při osobní hygieně (např. mytí rukou, pomoc při použití WC)

 • pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla nebo pití, rozlišení stravy)

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s  údržbou domácnosti a osobních věcí, při nákupu)

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( např. doprovázení  k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání na úřadech)  

 • poskytne radu, informace; zprostředkuje odborné poradenství, pomůže se zorientovat v možnostech péče o potřebné

 

Kdy je služba poskytována?

 •  365 dní v roce
 •  7 dní v týdnu
 • 24 hodin denně.

 

Kde je služba poskytována?

Budeme s Vámi všude tam, kde potřebujete, tzn.  u Vás doma, ve školských zařízeních (ve školách, školkách), v zaměstnání  a na dalších místech podle  Vaší konkrétní potřeby a vzájemné domluvy. Územní působnost služby - Královédvorsko.

 

Kapacita služby

13 uživatelů denně 

 

Principy  (zásady) služby:

 • Úcta k člověku

 • Táhneme za jeden provaz

 • Porozumění

 

znak města s okraji
 
Na provoz této služby přispívá Město Dvůr Králové nad Labem