Bc. Alena Šimková

              Alena Šimková

  Náměstí TGM 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
  605 292 798, 491 616 418 
   klubko@charitadk.cz
 

 www.dk.charita.cz/klubko

 

 

  

 

Centrum pro rodinu  KLUBKO

 

Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany dětí pověřenou osobou, která uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Seznam činností (dle pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu):

-          Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

-          Poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče. Sledování výkonu pěstounské péče.

-          Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

-          Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

PRACOVNÍ DOBA:

  • Pondělí - pátek: 8 - 16 hodin
Úřední hodiny v kanceláři:                                                       Terénní služba (návštěvy v rodinách):

Pondělí: 8-12 hod                                                                      Pondělí – pátek (dle telefonické dohody)
Středa: 8-12 hod
(lépe je vždy se telefonicky dohodnout)

 

     

KDE NÁS NAJDETE:

 

Vstup do kanceláře Centra pro rodinu KLUBKO je v zadní části domu, 
od ulice  J. A. Komenského 

 

 

 

 

  

 

banner2-180x50Asociace Dítě a rodina sdružuje respektované neziskové organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Centrum pro rodinu Klubko se stalo členem této celostátní organizace od října 2016.

           hledame rodice

 

 Jsme zapojeni do kampaně "Hledáme rodiče".