Občanská poradna nabízí pomoc nejen s akcí milostivé léto II.
27. června 2022 Články

Občanská poradna nabízí pomoc nejen s akcí milostivé léto II.

Od 1. září 2022 znovu vstupuje v platnost po dobu 90. dní tzv. milostivé léto II. Lidé budou mít možnost zbavit se exekucí vedených u veřejnoprávních institucí, kdy bude možné zaplatit pouze jistinu a náklady exekuce ve výši 1 500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč s DPH). Zbytek dluhu bude odpuštěn. Veřejnoprávní institucí se rozumí stát, obce a kraje (i městské části nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, ale i zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize a právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (třeba některé městské dopravní podniky, ČEZ a podobně). Při minulé akci se kromě státních institucí zapojili i některé nestátní instituce (například Moneta, Airbank, Homecredit).

Pro zastavení exekuce je nutné dodržet určitý postup. Stěžejní je do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle zákona č. 286/2021 Sb. tzv. milostivého léta II. Pokud by v dopise nebylo uvedené, že se jedná o využití milostného léta, exekutor by platbu použil jako běžnou splátku. V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Exekutor bude povinen do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět. Milostivé léto se však netýká daňových či správních exekucí, peněžitých trestů a jiných majetkových sankcí uložených v trestním řízení, náhrady újmy na zdraví či dluhu na výživném. Dlužník také nesmí být v insolvenci.

Pokud si s výše uvedeným postupem nejste jistí, nebo potřebujete pomoct při komunikaci s exekutorem, můžete se obrátit na Občanskou poradnu ve Dvoře Králové nad Labem, která sídlí na adrese Palackého 99 (budova Fary). Pro bližší informace si můžete domluvit osobní konzultaci na telefonním čísle 731 598 850 nebo na e-mailu poradna.sp@charitadk.cz. Naše pomoc je bezplatná a anonymní. Obrátit se na nás můžete i s dotazy ohledně finanční problematiky (dluhy, exekuce, oddlužení, rodinný rozpočet), bydlení (nájemní vztahy), pracovně-právní problematiky, rodinných a mezilidských vztahů (rozvod, výživné, péče o děti, problémové soužití), majetkoprávní problematiky (spotřebitelství, dědictví, spoluvlastnictví) či psychologického poradenství.

Další informace o Milostivém létu II