Články

Náhradní rodinná péče se těší z nových prostor
27. června 2022 Články

Náhradní rodinná péče se těší z nových prostor

Oznamujeme tímto všem našim rodinám, spolupracovníkům, příznivcům a celé široké veřejnosti, 

Občanská poradna nabízí pomoc nejen s akcí milostivé léto II.
27. června 2022 Články

Občanská poradna nabízí pomoc nejen s akcí milostivé léto II.

Od 1. září 2022 znovu vstupuje v platnost po dobu 90. dní tzv. milostivé léto II. Lidé budou mít možnost zbavit se exekucí vedených u veřejnoprávních institucí, kdy bude možné zaplatit pouze jistinu a náklady exekuce ve výši 1 500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč s DPH). Zbytek dluhu bude odpuštěn. Veřejnoprávní institucí se rozumí stát, obce a kraje (i městské části nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, ale i zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize a právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (třeba některé městské dopravní podniky, ČEZ a podobně). Při minulé akci se kromě státních institucí zapojili i některé nestátní instituce (například Moneta, Airbank, Homecredit).

Charita Česká republika slaví 100leté výročí
24. června 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika slaví 100leté výročí

Letošní rok je pro Charitu zlomový. Slaví sto let od svého založení, a může se tak pyšnit titulem nejstarší neziskové organizace v Česku. Zároveň jde také o největšího poskytovatele zdravotních a sociálních služeb na našem území. A to jsou rozhodně pádné důvody k uspořádání oslav a připomenutí si její historie a významu.

Pomoc Ukrajině - Královédvorsko
24. června 2022 Články

Pomoc Ukrajině - Královédvorsko

Na Královédvorsku můžete svou pomoc Ukrajině nabídnout přes několik organizací: Město Dvůr Králové n. L., MAS Královédvorsko nebo naši Oblastní charitu.

Alwyn dnes pracuje jako specialista v nadnárodní společnosti
22. června 2022 ADOPCE NA DÁLKU® DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Alwyn dnes pracuje jako specialista v nadnárodní společnosti

„Jste požehnáním pro mě a mou rodinu.“

Graffiti workshop - Nemojov
13. června 2022 Články

Graffiti workshop - Nemojov

Minulou středu 8.6.2022 jsme se opět mohli potkat na akci „Graffiti workshop“. Tentokrát v obci Nemojov. Účast byla vskutku hojná a akce se povedla. Každý z dětí či dospívajících si mohl zkusit jaké to je sprejovat – u nás samozřejmě legálně!

Útěk z Ukrajiny: Vyděsilo je i hučení větráku a letící letadlo
10. června 2022 Charita pro Ukrajinu

Útěk z Ukrajiny: Vyděsilo je i hučení větráku a letící letadlo

Přichází k němu babička a děda, přestože už několik let nejsou mezi živými. Jedenáctiletý Matvej takto popisuje sen, který se mu stále vrací. O tři roky starší Karolína se zase ve snu bojí, že její město zatopí obří jezero. Oba mají za sebou dramatický útěk z Ukrajiny.

Slunečnice není jenom sociálně terapeutická dílna
6. června 2022 Články

Slunečnice není jenom sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje služby lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let. Jejím cílem je, aby její uživatelé ovládali základní pracovní návyky, uměli přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem, ovládali potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost, zvládali péči o vlastní osobu a byli soběstační.

Oslavy 30. výročí charity a ocenění pracovníků
6. června 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Oslavy 30. výročí charity a ocenění pracovníků

Na páteční oslavy 30. výročí charity v Královéhradecké diecézi dorazilo do poutního místa Koclířov přes 300 účastníků a hostů. Po slavnostní a děkovné mši svaté bylo oceněno 21 pracovníků Charit z celé diecéze za obětavou službu v charitě. Jsou to profesionálové se srdcem na dlani, kteří denně zajišťují služby pro potřebné a nemocné - pečovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci i projektoví manažeři a administrativní pracovníci. Na oslavy přijeli také hosté z německého Hechingenu, kteří nám pomáhali rozjet první charitní služby. Arcibiskupové z Indie Moras a Machado převzali rovněž charitní ocenění a děkovali za veškerou podporu chudých dětí v Indii. Přítomné pozdravili také prezident Charity ČR Pavel Posád a hradecký biskup Jan Vokál, kteří ocenili činnost charity. Oslavy završil odpolední koncert písničkáře Slávka Klecandra a beseda s indickými arcibiskupy o Adopci na dálku. Akci doprovodila také výstava příběhů „Pomáháme vám srdcem už 30 let“ a jarmark výrobků klientů charitních dílen a center z Rychnova, Nových Hradů a Červeného Kostelce.

V Charitě došlo ke zkvalitnění zdravotních služeb
1. června 2022 Charita Česká republika

V Charitě došlo ke zkvalitnění zdravotních služeb

Zlepšení kvality zdravotní péče je dlouhodobým cílem společnosti zdravotních sester QUALITAS OPTIMA 2020 v Charitě. O změnu usilují v oblasti domácí zdravotní péče, pobytových zařízeních a specializované mobilní paliativní péče. Ve spolupráci s projektem Globus – lepší svět se jim podařilo udělat hned několik pokroků.