Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Kateřina Hojná

ředitelka
Tel: 491 616 381, 734 435 102     ~.qs-3b6LTprRb~lW_xhTj

Kateřina Veselá

vedoucí kanceláře FCHDK, administrativní pracovnice
Tel: 491 616 381, 734 435 102     %.xBVd5j48GjGK7%WkvDR2a4Ys

Gabriela Haková

účetní
Tel: 491 616 381, 734 435 102     b-rD472-67c-X_5a75py3

Ivana Simonová

pokladní
Tel: 491 616 381, 734 435 102     _hxvR2daT_xjGK_eWbyhT~c

Bc. Petra Vališková

Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint
Tel: 736 501 521     _.GBRWl77bFu5f56LTprRb~lW_xhTj

Mgr. Martina Nyklová

odborný poradce
Tel: 499 620 431, 731 598 850     _hEkU.54ZoHBQOQ938Es-Z8cT-M

Mgr. Šárka Tauchmanová

klíčová pracovnice
Tel: 491 616 381, 605 202 590     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

Alena Rufferová

koordinátorka vzdělávacích programů a respitních akcí
Tel: 491 616 381, 731 593 097     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

Mgr. Kateřina Litošová

zástupkyně ředitelky, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka, psychoterapeut
Tel: 731 604 695     %mEo2956LTprRb~lW_xhTj

Simona Bednářová

pracovník v sociálních službách
Tel: 491 616 360    

Renata Kloudová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 491 616 360    

Jana Šturmová

pracovník v sociálních službách
Tel: 491 616 381, 734 435 102, 491 616 360     WlvC-3d907c-T65j4mnn1W7r

Mgr. Jana Čudejková

vedoucí Denního stacionáře Serafína
Tel: 731 401 416     %.EkW7d7VX~mYZhaa8quO1p

Bc. Monika Machatová

Sociální pracovnice
Tel: 703 855 728    

Monika Sefraniová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 602 077     %8GxZ92-67c-X_5a75py3