Adresář

Horizont

Tel.: 604 813 448
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Ivana Krajčíková - Sociální pracovnice
Bc. Lenny Vencková - Sociální pracovnice
Kristýna Uveričová - Pracovnice v sociálních službách