Veřejná sbírka na Ukrajinu
11. dubna 2022 Články

Veřejná sbírka na Ukrajinu

Vlna solidarity je obdivuhodná, k pomoci uprchlíkům z válkou zkoušené Ukrajiny se semkli místní charity, organizace, instituce, firmy, spolky, dobrovolníci a jednotliví dárci. 

Finanční dary na akutní a následnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v našich regionech můžete posílat na veřejné sbírkové konto Diecézní charity Hradec Králové pro mimořádnou pomoc číslo:

číslo účtu:   1234512345/5500
Varibilní symbol:   20

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA PODPORU SBÍRKY!

srdce