Slunečnice není jenom sociálně terapeutická dílna
6. června 2022 Články

Slunečnice není jenom sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje služby lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let. Jejím cílem je, aby její uživatelé ovládali základní pracovní návyky, uměli přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem, ovládali potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost, zvládali péči o vlastní osobu a byli soběstační.

Již 5. rokem pod sociálně terapeutickou dílnou funguje Tréninkový obchod Slunečnice, kde mají uživatelé dílny možnost vyzkoušet si veškeré činnosti spojené s prodejem.

Zde mají možnost nejen rozvíjet své pracovní dovednosti, ale také se rozvíjejí v komunikaci se zákazníky, nacvičují finanční gramotnost, trénují práci s ošacením (skládání a věšení na ramínka) a věnují se i činnostem spojených s úklidem obchůdku. Veškeré činnosti v tréninkovém obchodě se uskutečňují za podpory pracovnic v sociálních službách.

Pro uživatele sociálně terapeutické dílny je práce v tréninkovém obchodě obohacující. Těší je kontakt se zákazníky, vedení evidence prodaného zboží, doplňování zboží a práce s penězi. Uživatelé se v kratších směnách pravidelně střídají. Každý z nich se rozvíjí v určité oblasti. Někdo se zlepšil v péči o oblečení, jiný zase v práci s penězi nebo v komunikaci nejen se zákazníky, ale lépe komunikuje i se svým okolím.

Velkého zájmu se těší tréninkový obchod i u svých zákazníků. Obchůdek má své věrné zákazníky, kteří se do obchůdku rádi vrací, a svým nákupem jej podporují.

Služba Sociálně terapeutické dílny Slunečnice je od 1. 1. 2020 do 6. 9. 2022 podpořena z Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.

Autor: Mgr. Marie Pražáková, DiS.
Kontakt: tel.: 731 401 417
Web: https://dk.charita.cz/