Pozor na "oddlužovací šmejdy"
27. září 2021 Články

Pozor na "oddlužovací šmejdy"

Věděli jste, že Ministerstvo spravedlnosti zatím uložilo pokuty 31 subjektům, které neoprávněně poskytovaly či nabízely právní služby v oddlužení?

  • Jedná se tzv. oddlužovací šmejdi, kteří za velmi často poskytnuté nekvalitní finanční poradenství, naúčtují dlužníkovi tisíce korun.
  • Podávat návrhy na povolení oddlužení a poskytovat s tím spojené služby mohou pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci, a to za zákonem stanovenou odměnu v maximální výši 4000 korun za návrh jednotlivce.
  • Dále mohou služby při oddlužení poskytovat tzv. akreditované osoby, které tak činí zcela bezplatně - jde převážně o neziskové organizace, charity či obecně prospěšné společnosti.
  • Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem a její pobočky Jaroměř, Hořice, Trutnov, jsou pod vedením Farní Charity Dvůr Králové nad Labem k této službě řádně akreditovány
  • Na tomto odkazu si můžete ověřit naši akreditaci
  • “ oddlužovací šmejdi“ aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci, a to zejména ty, kteří vlastní nějakou nemovitost. Podle ministerstva je velmi pravděpodobné, že dlužníka o tuto nemovitost připraví. Nabízejí snadné vyřešení dluhů a snaží se vzbudit klamný dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do oddlužení zvládnout. Zpoplatněnou "následnou péči" navíc většinou neposkytnou, protože to není zapotřebí.
  • Ministerstvo spravedlnosti se zaměřilo na prevenci  a vytvořilo pro dlužníky informativní video.

 Pokud se nacházíte v dluhové pasti neváhejte a obraťte se na
Občanskou  poradnu Dvůr Králové nad Labem či jednu z jejich poboček
k nalezení vhodného řešení Vašich finančních problémů,
jejichž služby jsou poskytovány bezplatně.

Na konzultaci se raději objednejte. Pokud nejste objednaní, může se stát, že bude obsazeno.
Objednat se můžete telefonicky, e-mailem či osobně. Stejným způsobem lze schůzku zrušit či přeobjednat. Délka jedné konzultace je obvykle 45 min. 

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ PORADNY, KONZULTAČNÍ HODINY, MAPY

Pokud se k nám nemůžete dovolat, pravděpodobně konzultujeme nebo je pátek, kdy není konzultační den. Zkuste to za chvilku, případně se Vám ozveme zpátky.