Pomoc rodinám v covidové době
16. března 2021 Články

Pomoc rodinám v covidové době

„Labyrint – cesta pro rodinu“ je sociální služba pro rodiny s dětmi, která doprovází v této pro všechny obtížné době rodiny s dětmi a samoživitelky. Samotné poskytování služby čelí novým výzvám a potížím, které s sebou covidová doba přináší.

Pracovnice služby svou činnost přizpůsobují aktuálním potřebám doby a jednotlivých rodin. Hlavními tématy klientů je nejen zhoršená finanční situace, hledání zaměstnání a přijatelného bydlení, ale i vedení domácnosti, podpora při komunikaci s úřady nebo školami a v neposlední řadě také práce s tématy, které se týkají podpory rozvoje dětí a práce s rodiči ohledně výchovy, rodičovství, neschopnosti rodičů, se společně mezi sebou domluvit a další témata, která rodiče se svými dětmi prožívají.

Současně pracovnice v této době více využívají možnost pomoci jednotlivým rodinám prostřednictvím Potravinové banky Hradec Králové, díky které mají k dispozici pro potřebné potravinové a hygienické balíčky.

Samotná veřejnost pak pomáhá pomáhat díky nabízené zpravidla materiální pomoci, např. oblečení, postele, starší pračky. Tato pomoc je nepostradatelnou součástí práce v sociálních službách. Pracovníci charity jsou vděční všem, kteří jí potřebné věci nabízejí, ale současně nemohou vše přijmout, protože charita nemá žádné volné prostory ke skladování.

Nedílnou součástí práce pracovníků služby Labyrint je spolupráce s různými nadacemi. Jeden příklad za všechny - díky mimořádnému Adventnímu koncertu pod záštitou Nory Fridrichové služba  získala prostředky na zakoupení pěti notebooků. Ty byly zapůjčeny dětem na distanční výuku.

Celá práce služby Labyrint je ve znamení podpory, hledání pomoci a individuálního přístupu ke každé rodině. Jedna potřebuje více pomoci, zatímco druhou stačí směrovat a jde spíše o podporu dospělých, aby svou situaci zvládli. Tuto variantu často využívají rodiny, které se prostřednictvím služby nadechnou a jdou dál svou vlastní cestou.

S pracovníky služby „Labyrint – cesta pro rodinu“ je možné se spojit telefonicky na  čísle 733 741 659.