K velké radosti obvyklých mladých návštěvníků parku uprostřed města uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka ve spolupráci se služboK velké radosti obvyklých mladých návštěvníků parku uprostřed města uspořádalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka ve spolupráci se službou pro rodinu Labyrint další Graffiti workshop v Schulzových sadech.u pro rodinu Labyrint další Graffiti workshop v Schulzových sadech.

Pod vedením profesionálů si děti mohly na legální ploše nasprejovat vlastní, předem navržené kresby. Akce podpořila tvořivost všech účastníků a také se podařilo navázat kontakt s pracovníky Střelky a mezi dětmi navzájem. Terénní pracovníci působí na děti a mládež přímo v jejich prostředí. Pomáhají jim řešit jejich problémy, doprovázejí je v důležitých etapách dospívání, mohou pourčitou dobu plnit roli staršího a bezpečného průvodce. Nízkoprahové zařízení je tu pro děti a mládež 6 – 20 let, jejichž život ovlivňují nepříznivé podmínky a rizikové prostředí.

Nejčastější témata k řešení bývají škola, vztahy s vrstevníky, vztahy s autoritami, náplň volného času a téma zdraví. 

Klub Střelka kromě prostoru v přízemí fary, kde se mohou děti sejít s pracovníky, popovídat s nimi nebo si zahrát hry, posílá své pracovníky rovněž do obcí Královédvorska.

Mgr. Kateřina Litošová

zástupkyně ředitelky, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka, psychoterapeut
Tel.: 731 604 695 E-mail: %mEo2956LTprRb~lW_xhTj