DÍKY VŠEM „DISTANČNÍM“ DOBROVOLNÍKŮM
9. dubna 2021 Články

DÍKY VŠEM „DISTANČNÍM“ DOBROVOLNÍKŮM

Během intenzivního období distanční výuky klub navštěvovalo denně 8 školáků ze 4 různých škol.

Farní charita tímto děkuje všem ochotných dobrovolníkům zajišťujícím pomoc s výukou: paní Jitce Malé, Anetě Bednářové, panu Michalovi Chalupskému. Dále děkujeme vedoucím pracovníkům organizací, kteří své zaměstnance převedli na naše pracoviště - zejména společnosti Misericordia .o.p.s. a ochotné dobrovolnici Sáře Šimonové, STD Slunečnici – Renatě Kloudové a Simoně Bednářové, DDM Jedničce – paní Aleně Huškové a jejím kolegyním

dobrovolníci