Sociálně terapeutické dílny Slunečnice


  • Tel.: 731 401 417, 491 616 360
 
Nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Hlaváčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Webové stránka služby

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Hlaváčková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Simona Bednářová - pracovnice v sociálních službách Renata Kloudová - pracovnice v sociálních službách Alena Rufferová - pracovnice v sociálních službách Jana Šturmová - pracovnice v sociálních službách