Osobní asistence - Domácí péče


  • Tel.: 491 616 381, 731 401 416
 
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Webová stránka služby

Provozní doba: 0.00 - 24.00 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ivana Simonová - osobní asistentka Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Bc. Renáta Pospíšilová - Sociální pracovnice