NZDM Střelka


  • Tel.: 499 620 431, 731 604 695
 
Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí, sociální pracovnice, psychoterapeut

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Stránka služby

skype  

     NZDM Střelka

facebook

     Klub Střelka


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Litošová - Vedoucí, sociální pracovnice, psychoterapeut Monika Sefraniová - Sociální pracovnice Jiří Burda - Pracovník v sociálních službách