Romana Kubíčková             sakura
 

Rooseveltova 315, 544 01 Dvůr Králové n. L.

  735 745 997
   dobrovolnici@charitadk.cz
 

 www.dk.charita.cz/volna-mista/dobrovolnici

Co znamená být dobrovolníkem

Dobrovolník je člověk, který dělá něco pro druhé bez finanční odměny. Dává část svého času, energie a schopností, aby byl užitečný lidem, kteří potřebují pomoc a podporu.

Je to člověk, který nečeká, až ho někdo vyzve, ale sám se zapojí do prospěšné činnosti. Někdy se jedná o pár hodin měsíčně, ale najdou se i dobrovolníci, kteří si ve své činnosti pro druhé najdou své uplatnění a věnují jí většinu svého volného času.

V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci nezastupitelnou úlohu. Dávají klientům především najevo, že má stále o ně někdo zájem. Dobrovolníci pomáhají klientům vyplnit spoustu prázdného času, pomáhají jim vrátit pocit důstojnosti a  společenské sounáležitosti. Svým přístupem přímo ovlivňují dobrý psychický a duševní stav klientů.

Samotnou odměnou dobrovolníka není jen dobrý pocit z prospěšné práce, ale i získání zkušeností, které lze využít později v zaměstnání nebo při studiu v jinak nedostupné oblasti. Odměnou dobrovolníka od klientů za nezištnou pomoc jsou úsměvy, slzy dojetí a slova díků. Takto jsou dobrovolníci často odměňováni dary nejcennějšími, dary z opravdové lásky, které nemohou být ničím nahrazeny.

 

Dobrovolník je každý, kdo chce pomoci druhým a věnovat část svého volného času lidem, kteří to potřebují, bez nároku na finanční odměnu.

 

Komu může v naší charitě dobrovolník pomáhat?

  • DĚTEM a MLÁDEŽI

       -  v rámci Nízkoprahového centra Střelka (doučování, příprava her pro děti v klubu, sportovní aktivity)

       -  v pěstounských rodinách (doučování, doprovázení, aktivity dle domluvy s rodinou)

  • SENIORŮM

       - návštěvy osamělých starších osob, procházky, doprovázení,  drobná pomoc

  • PŘI JEDNORÁZOVÝCH AKTIVITÁCH

          - výpomoc s Tříkrálovou sbírkou, s organizací Pohádkového lesa, Dne charity,  při benefičních akcích apod.

 

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem o dobrovolnictví v naší organizaci, zkontantujte nás - viz kontakty v záhlaví.

Můžete nám napsat, nebo nás osobně navštívit.

                                            


 

V královéhradecké diecézi působí 7 dobrovolnických center:

Dobrovolnické programy dále realizují Charity v Červeném Kostelci, Jičíně, Poličce, Rychnově n/Kněžnou, Trutnově, Ústí n/Orlicí, Žirči a Chrudimi

Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních Charit nebo jiných neziskových organizací pro seniory, pro děti a mládež, pro handicapované apod.

S dobrovolníky spolupracují i ostatní Charity, zejména při Tříkrálové sbírce.