DOBROVOLNÍCI A STUDENTI

 

NZDM Střelka přijímá studenty i dobrovolníky na praxi, umožňuje jim:

  • Vyzkoušet si práci s cílovou skupinou (pro dobrovolníky zejména pomoc se školou, volnočasové aktivity, pro studenty sestavování a realizaci individuálních plánů)
  • Zrealizovat s klienty NZDM vlastní program, projekt

 

Zajišťuje

  • Odborné vedení praxe
  • Možnost konzultace se všemi pracovníky organizace
  • Provádět výzkum v sociální oblasti
  • Zpracovat anonymně kazuistiku
  • Potvrzení praxe uskutečněné v zařízení registrovaném podle Zk.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Kontakt pro zájemce  o praxi:
Kateřina Litošová
strelka@charitadk.cz
731 604 695