SEZNAM AKTUÁLNÍCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ A SMĚRNIC
ZÁVAZNÝCH PRO PRACOVNÍKY NZDM STŘELKA

 A) metodiky ředitelské:

A2 Organizační řád
B3 Odměňování zaměstnanců
B4 Péče o zaměstnance
B5 Výběr, přijímání a zaškolování nových zaměstnanců
D1 Tvorba směrnic
R2 Pokyn k prodeji zboží a výrobků

 

B) metodiky NZDM:

1 Vymezení poskytované služby

2 Pracovní postupy

3 Ochrana práv osob a střet zájmů

č. 4 a 5 zrušena

6 Průběh jednání se zájemcem

č. 7 a 8 zrušena

9 Smlouva o poskytování sociální služby

10 Individuální plánování

11 Informovanost o sociální službě

č. 12 zrušena

13 Podávání stížností

č. 14 zrušena

15 Dokumentace

16 Hodnocení služby

17 Návaznost na další zdroje

18 Nouzové a havarijní situace

19 Prostředí, podmínky, místní a časová dostupnost služby

20 Personální a organizační zajištění služby

č. 21 a 22 zrušena

23 O tvorbě pracovních postupů

 

                                                                                                                                                                                  Aktuální k 1. 1. 2018