SANKCE   (CO SE STANE PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL)

Pří opakovaném porušování pravidel klubu budeš 3x vedoucími napomenut.

Při hrubém porušení ti bude ihned ukončena smlouva.

 • za nedodržování smlouvy

Pokud nebudeš dodržovat smlouvu, na které ses s pracovníky Střelky domluvil (např. nebudeš plnit svůj plán), ti budou 3x připomenuta pravidla, pak bude následovat ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné drogy

Za porušení pravidla (přechovávání, užívání nebo nabízení návykových látek v klubu nebo v blízkosti klubu, na akci, příchod pod jejich vlivem, …) - zákaz vstupu na den až měsíc, při opakovaném nebo závažném přestupku, ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné násilí

Za porušení pravidla (ponižování druhých, vysmívání, drzé a násilné chování vůči dětem nebo dospělým)-  požadování omluvy, zákaz vstupu na den až měsíc, při opakovaném nebo závažném přestupku, ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné sprosťárny

Za porušení pravidla (sprostá a vulgární slova nebo gesta, vyzývavé a nevhodné chování, sexuální obtěžování a sexuální aktivity, sprosté nebo vyzývavé dopisování a chatování na počítači, … ) - zákaz počítače, zákaz vstupu do klubu na den, při opakovaném nebo závažném chování až na měsíc nebo také ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné dovolování si na dospělé

Za porušení pravidla (drzé chování vůči dospělým, neuposlechnutí vedoucího, nedostatek úcty a slušného chování vůči druhým osobám, … ) - požadování omluvy, zákaz vstupu na den až měsíc, při opakovaném nebo závažném porušení pravidla ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné krádeže

Za porušení pravidla (krádež nebo poškození majetku Střelky nebo farního úřadu,…) - vrácení předmětu nebo náhrada škody dle domluvy s vedoucím. Dokud nedojde k náhradě - zákaz vstupu do klubu, po měsíci ukončení smlouvy. Při opakovaném nebo závažném porušení  pravidla - ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádný nepořádek

Za porušení pravidla (nepořádek, který jsi způsobil a neuklidil) - odstranění tohoto nepořádku + ještě jedna úklidová práce navíc (určí vedoucí). Při chování, které obtěžuje ostatní – napomenutí, ev. výzva k opuštění klubu na chvíli nebo na stanovený čas, při vážném nebo opakovaném porušován pravidla ukončení smlouvy.

 • za porušení pravidla žádné lhaní

Za porušení pravidla (lhaní, zamlčování, polopravdy, vymýšlení si, pomluvy
 o dětech i vedoucích, … - požadování omluvy, zákaz vstupu na den až měsíc, při závažném či opakovaném porušení, zákaz stupu do klubu.

 • za porušení pravidla žádné záškoláctví

Za porušení pravidla (absence ve škole bez vážného důvodu) – omezení vstupu
 do klubu.

 • za porušení pravidla žádné roznášení nemocí

Za porušení pravidla (přicházení do klubu s chorobou, v závažné psychické nepohodě) – omezení vstupu do klubu.

 • za porušování pravidel PC, hudebny, kuchyňky, zahrady, fotek, …

Většinou sankce bude souviset s tím, co jsi porušil (např. omezení vstupu na PC, když jsi porušoval pravidla PC, zákaz hraní na nástroje nebo vstupu do hudebny, když jsi porušoval její pravidla, apod.  Může dojít až k ukončení smlouvy, jestliže se jedná o opakovanou nebo závažnou záležitost.