PRO KOHO TU JSME

Děti a mládež ze Dvora Králové a okolí ve věku 6 – 20 let, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Tj. např. osoby, které rizikově tráví svůj volný čas, nemohou nebo nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit, ocitají se v obtížné životní situaci, mají vztahové problémy, zažívají šikanu nebo sami šikanují, zažívají samotu, diskriminaci, konfliktní situace nebo jsou těmito situacemi ohroženi, zneužívají návykové látky, páchají trestnou činnost.

KOHO NEPŘIJMEME

Služby NZDM Střelka nejsou určeny osobám s takovým rozsahem mentálního nebo zdravotního postižení, kterým je znemožněno pochopení a přijetí smyslu služby.