POSLÁNÍ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určeno dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let ze Dvora Králové a okolí, kteří jsou ohroženi způsobem svého života a jsou ochotni svou situaci aktivně řešit. Cílem služby je předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik, a to radou, podporou a doprovázením v každodenních i náročných životních situacích. Služba může být poskytována anonymně a je bezplatná.

 

ZÁSADY      

1) aktivní přístup k životu

2) vztah a důvěra mezi klientem a pracovníkem

3) práce s pravidly klubu a využívání vzniklých situací na klubu

 

KAPACITA

Dvůr Králové - Kapacita služby je 25 osob v jednu chvíli
Vítězná – Kapacita služby 20 osob v jednu chvíli.
Pokud je plná kapacita, vedoucí vyvěsí na venkovních dveřích kartičku s touto informací. Můžete zkusit přijít do klubu o něco později.  

 

CÍLE

  • Klient, který rozvinul své schopnosti a dovednosti
    (klient, který dokáže plánovat svůj volný čas a trávit jej kvalitněji než dříve, objevil a rozvinul svůj talent, překonal dosavadní návyk pasivního způsobu života)
  • Klient, který zlepšil své sociální vztahy
    (klient, který se snaží zlepšit své vztahy v rodině, mezi vrstevníky, v jiném společenském prostředí, který se snaží dodržovat pravidla, klient, který je schopen zhodnoti vzniklou konfliktní situaci, orientuje se v základních pravidlech společnosti a je schopen je dodržovat, klient, který je schopen sebehodnocení)
  • Klient, který obstává v běžných životních úkolech a výzvách
    (klient, který postoupil do dalšího ročníku, prošel úspěšně základní školou, nastupuje na další vzdělávání, našel si práci, navázal smysluplný vztah, dokáže se vyhnout a předejít rizikovým situacím, dokáže využívat běžně dostupných zdrojů pomoci)