CHCEŠ CHODIT DO KLUBU?

ZÁJEMCE O SLUŽBU

Pokud chceš do klubu chodit, budeš nejprve nazýván jako zájemce. Během přibližně třech návštěv v klubu se budete s pracovníky vzájemně poznávat. Pracovníci budou zjišťovat, jestli sem vůbec můžeš chodit, zda ti klub bude užitečný, bude poznávat, co se ti daří i co se daří méně a hlavně, co potřebuješ a v čem ti budou moci být nápomocní.  Seznámí tě s vnitřními pravidly. Ty zase máš možnost seznamovat se s pracovníky, něco si vyzkoušet a rozhodnout se, zda budeš do klubu chodit. Když se společně s pracovníky dohodneš, že ano, bude mezi tebou a klubem uzavřena ústní smlouva na asi 6 -12 měsíců (také do doby než ti bude více než 20 let).

  

SJEDNÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Člověk, který uzavřel s klubem Střelka smlouvu, má povinnost aktivně pracovat nad svým sjednaným cílem a dodržovat přitom vnitřní pravidla zařízení. Smlouva je ukončena 

A) dohodou (ústně)
s pracovníky se ústně dohodneš, že už do klubu chodit nebudeš a k tomuto dni se smlouva končí.

B) výpovědí ze strany klienta
službu můžeš kdykoliv vypovědět, ústně kterémukoliv pracovníkovi, bez udání důvodu, nepočítají se SMSky, informace po FB, vzkazy po kamarádovi, k tomuto dni se smlouva končí.

C) výpovědí ze strany poskytovatele
Pracovníci Střelky ti sami ukončí smlouvu, když přestaneš spadat do cílové skupiny (např. bude ti více než 20 let); k tomuto dni se smlouva končí. Dále když se naplní tvůj cíl a nevznikne jiný (ke dni, kdy zhodnotíte starý cíl, a nový nemáš smluvený, se smlouva končí), když opakovaně porušíš pravidla klubu tj např. když nebudeš pravidelně pracovat nad svým individuálním plánem, budeš dělat v klubu nepořádek -  tehdy budeš 3x napomenut, budou ti připomenuta pravidla a když to nepomůže, bude smlouva ukončena; smlouvu ti ukončí pracovníci ihned, když hrubě porušíš vnitřní pravidla klubu (např. budeš agresivní nebo velmi vulgární)

 

KLÍČOVÝ PRACOVNÍKVÝSTUP N AHORU

Můžeš si navrhnout svého klíčového pracovníka (jeden z vedoucích, který se ti bude zvlášť věnovat). Bude tě doprovázet v plnění tvého plánu. Můžeš ho 2x do roka změnit. Právo na změnu klienta má i klíčový pracovník.

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Plán vyjadřuje, čeho chceš prostřednictvím chození klubu dosáhnout. Každý, kdo chodí do Střelky, si ho má povinnost během dne plnit, a také minimálně 2x ročně s pracovníkem zhodnotit.