CO TU MŮŽEŠ DĚLAT?

STR2

ČINNOSTI

 • Vlastní aktivitynapř. sport, společenské hry, hudební nástroje, tvořivé činnosti, poslech hudby, tanec, trénování zpěvu, trénování na hudební nástroje, počítač.
 • Pracovně výchovné činnosti
  STR1např. nácvik práce na zahrádce, péče o zvířata, technické práce, žehlení, šití, pečení, úklid
 • Prográmky
  např. hry, besedy, diskuse, workshopy, testy, výtvarné aktivity, videa, práce s časopisy, knihami, počítačem na témata návykové látky, vztahy ve škole, sebepoznávání, sexualita, 
 • zvládání emocí, vztahy s vrstevníky, péče o zdraví, hygiena, péče o dítě, kyberšikana
 • STR3
 • Pomoc se školou
  Např. pomoc při plnění domácích úkolů, přípravě na výuku
 •  
 • Nácvik ve společenském prostředí
  např. Nácvik chování na poště, u lékaře, ve škole - dny otevřených dveří, v bance, obchodě; návštěva DDM, skauta, sokola, divadla, výstavy, koncertu, využití nabídky akcí jiných organizací, jízda autobusem, výlet, akce klubu pro veřejnost
 • Akce
  např. zprostředkování možnosti někde vystoupit, zprostředkování brigády, trénování vystupo
 • vání na veřejnosti
 • Řešení situací na klubu
  Např. řešení hádky na klubu, řešení nedorozumění s kamarády i vedoucími
 •  
 • Skupinové aktivity
  např. oslava narozenin, hry připravené vedoucími, hry na komunikaci ve skupině
 • Jednání s dalšími osobami
  Např. jednání vedoucího s učitelem, vychovatelem, kurátorem, vedoucím kroužku, rodiči
 • Doprovod
  např. na úřad, do kroužku, do školy

 • Zprostředkování kontaktu
  Např. zjištění informace o akci, doporučení školy, nějaké užitečné organizace
  • str5Kontaktní práce
   Např. kratší rozhovor na tvé téma, podání informace, kontakt po Fb

 • Poradenství
  Např. delší rozhovor o tom, co potřebuješ řešit, pomoc v těžké situaci