Den seniorů

Dne 2.10.2017 Sociálně terapeutická dílna Slunečnice tradičně prezentovala své výrobky, na „Dni seniorů“ na jejichž vyhotovení se podílejí lidé s mentálním postižením. Dílna prezentovala i ostatní služby Farní charity rozdáváním letáčků a informovala o jednotlivých službách. Děkujeme všem, kteří podpořili Farní charitu v její činnosti zakoupením nabízených výrobků.