Farní charita Dvůr Králové nad Labem poskytuje tyto služby:

Centrum pro rodinu Klubko

 • podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči
 • odlehčovací služby, centrum pro děti, poradenství, doprovázení rodin v domácím prostředí
 • vzdělávání pěstounů

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

 • pro děti a mládež od 6 do 26 let
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže Dvora Králové a okolí.
  Klub je provozován bezplatně

Jsme registrovaná sociální služba

 

Občanské poradny

 • Poskytuje bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti
  právní, sociální, pracovně právní, bydlení, dluhové problematiky a mezilidských vztahů.
 • Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hořice

Jsme registrovaná sociální služba

 

LogoOA_V1

Osobní asistence • Domácí péče

 • pro handicapované osoby a seniory
 • Služba je poskytována dětem zdravotně postiženým ve školských zařízeních
  a osobám, které si nejsou schopny zajistit  vlastními silami základní životní úkony.

 Jsme registrovaná sociální služba

 

Sociálně terapeutické dílny Slunečnice

 • pro osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky
 • Služba je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Naším cílem je získání, rozvíjení a udržení jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoc se zprostředkováním vhodného zaměstnání.

 Jsme registrovaná sociální služba

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klub Labyrint

 • Klub Labyrint nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi ze Dvora Králové a okolí, které jsou ohrožené nebo stižené sociálním vyloučením.
 • Jedná se o ambulantní i terénní služby, které pomáhají členům těchto rodin zmírnit dopady své nepříznivé sociální situace a získávat potřebné kompetence k jejímu zvládnutí.

Jsme registrovaná sociální služba

 

Orientační plán budov a služeb FCHDK

Snímek1