Osobní asistence • Domácí péče

Jsme sociální služba, která je určena seniorům,

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo chronického onemocnění tak, že jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kde poskytujeme asistenci: Přicházíme do domácností, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení, doprovázíme na úřady, k lékaři a pomáháme s věcmi, které nemohou již senioři vykonávat sami.

Místní dostupnost: ve Dvoře Králové n. L. a na území Královedvorska, tzn. do 20km od Dvora Králové n. L.

Časová dostupnost: nepřetržitě, tzn. 365 dní v roce a 24 hodin denně

Kdo poskytuje asistenci: kvalitní tým vyškolených zkušených pracovníků, ve kterém najdete sociální pracovnici a osobní asistentky, kteří se stále vzdělávají v oboru sociální péče.

Nabízíme pomoc a podporu v těchto oblastech:

Pomůžeme Vám zvládat běžné denní úkony a aktivity – např. pomoc s oblékáním, s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, s údržbou domácnosti a osobních věcí,

Doprovodíme Vás k lékaři, do společnosti nebo jen na procházce, zahrajeme si s Vámi společenskou hru, popovídáme si s Vámi, dojdeme s Vámi na úřad nebo na nákup apod.

Podpoříme Vás a pomůžeme v upevňování tělesných a rozumových dovedností

Pomůžeme pečující rodině načerpat nové síly, vyřídit si potřebné pochůzky, navštívit lékaře či společenské aktivity.

Poskytneme Vám i Vašim blízkým informace a kontakty důležité pro zvládání nových životních situací, které přináší seniorský věk.

Jak osobní asistenci získat?

Kontaktujte nás osobně, písemně nebo telefonicky, my přijedeme až za vámi domů, domluvíme se

s čím a jak potřebujete pomoc, v jakém čase a jak často. Seznámíme vás s nabídkou a podmínkami

poskytované služby. Sepíšeme spolu smlouvu o poskytování osobní asistence. Dojednáme společně

plán, podle kterého osobní asistenti službu budou vykonávat. Plán se v průběhu času pravidelně

v součinnosti s klienty aktualizuje, aby služba byla pro vás, co nejlepší.

Úhrada služeb?

Cena se stanovuje za skutečně spotřebovaný čas k zajištění přímé péče. Náklady jsou částečně hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, dále příspěvků měst a obcí. Částečně si službu hradí klient.

Platný ceník služby je uveden na webových stránkách.

Jak je naše služba poskytována 

Náš tým pracovníků pracuje s klientem na základě sepsané smlouvy, jejíž součástí jsou dohodnuté činnosti, které pracovníci vykonávají v sjednaném čase.