OPZ_barevné_khk

Individuální projekt 2016 - 2019

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint se zapojila do projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 2015-2019 s názvem Operační program Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.

Projekt se bude zaměřovat na osoby, které jsou předlužené, opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané nebo mají životní návyky v konfliktu s normami společnosti. Jedná se také
o rodiny nebo rodiče samoživitele, kteří nemají dostatečné kompetence k zajištění funkce rodiny, např. členové nedokončí vzdělání nebo mají problém se začlenit na trh práce. U těchto osob dochází k sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování.

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb, které přispívají k zapojování
do společenského života.
Jedná se o oblast ekonomickou, sociální i kulturní, zejména pak vstupu, návratu nebo udržení na trhu práce, včetně zajištění přístupu ke službám, jež návrat
na trh práce umožňují.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem finanční prostředky využije pro výkon terénní i ambulantní formy služby.

V ambulantní formě se jedná zejména o činnost poradenství. Osoby zde mají možnost poradit se s pracovníkem o své obtížné situaci týkající se financí, vztahů v rodině, bytových podmínek apod. Mohou zde za pomoci pracovníka zjistit své možnosti, vyhledat si učební obor či střední školu, aktivně si hledat zaměstnání, brigádu nebo si sepsat životopis.

V terénní formě služby dojíždí pracovníci přímo do rodiny, kde si rodiče mohou formou nácviku posilovat nebo zlepšovat své schopnosti a dovednosti vedoucí k zdravějšímu vývoji dětí a jejich rozvoji či vzdělávání např. pravidelná školní docházka, domácí příprava, zajištění lékařské péče, učebních pomůcek. V oblasti financí je možné vytvoření finanční rozvahy, splátkového kalendáře pro splácení exekucí či jiných dluhů. Jednat se může také o zajištění bytových podmínek vhodných pro vývoj dětí.

V SAS Klub Labyrint je pracováno s rodinou jako celkem a činnosti vedou k jejímu lepšímu fungování. Cílem služby je udržení rodiny pohromadě, pokud je to pro děti žádoucí z hlediska jejich vývoje. Dalším cílem je začlenění do společnosti, čímž je předcházeno prohlubování sociálního vyloučení nebo izolaci.

Z Evropského sociálního fondu budou hrazeny i nepravidelné aktivity jako je Den otevřených dveří, Mezinárodní den Romů, Pohádkový les a další akce.