PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 Pracovnice Centra pro rodinu KLUBKO:

 

Šimková

Bc. Alena Šimková - vedoucí Centra pro rodinu Klubko

tel. kontakt: 605 292 789

e-mail: klubko.nrp@charitadk.cz

 

Eva

Eva Pavlová DiS. - klíčová pracovnice

tel. kontakt:  603 556 458

e-mail: klubko@charitadk.cz

 

 

Šárka

Mgr. Šárka Tauchmanová - klíčová pracovnice

tel. kontakt: 605 202 590

e-mail: klubko@charitadk.cz

 

 

MK1Bc. Michaela Kuldová - klíčová pracovnice, správce webových stránek KLUBKA

tel. kontakt: 737 250 169

e-mail: klubko@charitadk.cz 

 

 

Alenka     Alena Rufferová - koordinátorka vzdělávacích programů a respitních akcí

     tel. kontakt: 731 593 097

     e-mail: klubko@charitadk.cz

          

 

Respitní pracovnice:

     Mgr. Marie Jiroušová

             

     Mgr. Barbora Králová 

         

     Milan Ruffer

 

 

 

Dále spolupracujeme s dalšími odborníky:

PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle – psycholog, poskytuje poradenství a individuální konzultace.

MUDr. Julie a MUDr. Lubomír Hadašovi – psychoterapeuté, poskytují individuální, párovou psychoterapii a rodinnou terapii.

Mgr. Eva Klabanová - psychoterapeutka a speciální pedagožka, poskytuje poradenství a individuální konzultace.

Mgr. Petra Jendeková - psycholožka, poskytuje poradenství, individuální konzultace.

Bc. Petra Vališková – sociální pracovnice, poskytuje finanční a právní poradenství.

 

Při realizaci odborných seminářů dlouhodobě spolupracujeme s těmito lektory:

Bc. Petra Adamcová                                                             Mgr. Jana Kaplanová Dis.

Mgr. Jana Bartoňová                                                            Mgr. Eva Klabanová                               

MUDr. Lubomír Hadaš PhD.                                                 PhDr. Irena Kuldová   

MUDr. Julie Hadašová                                                          Mgr. Pavlína Kupková   

Mgr. Dagmar Jakubská                                                        PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle

Mgr. Petra Jendeková                                                          MUDr. Ilona Vaisová

Monika Jiroušová                                                                 Mgr. Andrea Žilková PhD.