Pravidla pro podávání stížností, připomínek a podnětů na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Centra pro rodinu KLUBKO

  • Klienti mají právo si stěžovat či mít připomínky/podněty k poskytování služeb Centra pro rodinu KLUBKO.
  • S veškerými připomínkami nebo stížnostmi na poskytovanou službu se klienti mohou obrátit na vedoucí Centra pro rodinu KLUBKO.
  • Stížnost může být podána ústně (osobně či telefonicky), písemně, e-mailem.  
  • Klienti, ale i děti v jejich péči si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s činnostmi Centra pro rodinu KLUBKO.
  • Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a k individuálnímu přístupu ke každému z pěstounů.
  • Klienti budou do 30-ti dnů od podání stížnosti, písemně vyrozuměni.

Posloupnost pro podání stížností:

 

Klient si může stěžovat na:

 Stížnost se podává:

Klíčové pracovníky

Vedoucímu pracovníkovi Centra pro rodinu KLUBKO

Náměstí TGM 40

544 01  Dvůr Králové nad Labem

Vedoucího pracovníka

Vedoucímu sociálních pracovníků

Palackého 99

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Vedoucího sociálních pracovníků

Ředitelovi Farní charity Dvůr Králové n. L.

Palackého 99

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Ředitele

Diecéznímu řediteli v Hradci Králové

Diecézní katolická charita

Velké náměstí 37 

500 01  Hradec Králové