Nabídka služeb Centra pro rodinu KLUBKO pro rok 2015

Nabídka

Co zajišťujeme

Cena pro pěstouny, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP s naší organizací

 

Cena pro ostatní pěstouny

 

Víkendový pobyt (1 noc) se vzděláváním pro celé pěstounské rodiny zahrnuje 12 hodin vzdělávání. Kapacita víkendového pobytu je minimálně 5 a maximálně 12 rodin.

 

-        Lektor

-        Ubytování

-        Občerstvení

-        Pracovníci poskytovatele

-        Hlídání dětí

-        Školící místnost, herna

-        Herní materiály a výtvarné potřeby

 

Zdarma

V ceně nejsou zahrnuty vstupy na atrakce.

 

Cca. 3000 Kč/účastník

2000 Kč/dítě

(cena se odvíjí dle místa ubytování a lektorů)

V ceně je zahrnuto hlídání dětí.

Hlídání dětí: 80 Kč/hodina

 

Dopolední vzdělávací seminář zahrnuje 4 hodiny vzdělávání. Vzdělávací semináře zahrnují témata v oblasti výchovy a vzdělání. Kapacita dopoledního semináře je minimálně 5 a maximálně 15 účastníků.

 

-        Lektor

-        Školící místnost

-        Pracovníci poskytovatele

-        Hlídání dětí

-        Výtvarné a kancelářské potřeby

-        Občerstvení

 

Zdarma

 

600 Kč/účastník

V ceně není zahrnuto hlídání dětí

Hlídání dětí: 80 Kč/hodina

 

Respitní víkendový pobyt (2 noci) pro děti od 5 do 18-ti let. Kapacita víkendového pobytu je minimálně 8 dětí a maximálně 25 dětí. Po celou dobu pobytu zajišťují program a potřebnou péči dětem pracovníci poskytovatele.

 

-        Doprava

-        Ubytování

-        Strava

-        Pojištění

-        Pracovníci poskytovatele

-        Herní materiál a výtvarné potřeby

 

Zdarma

V ceně nejsou zahrnuty vstupy na atrakce, každý účastník si hradí sám – předpokládaná cena 200-500 Kč.

 

Cena se odvíjí dle místa pobytu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy na atrakce, každý účastník si hradí sám – předpokládaná cena 200-500 Kč.

 

Jednodenní respitní výlet pro děti od 5 do 18 let. Kapacita výletu je minimálně 8 a max. 25 dětí. Po celou dobu výletu zajišťují program a potřebnou péči dětem pracovníci poskytovatele.

 

-        Doprava

-        Pojištění

-        Pracovníci poskytovatele

-        Herní materiál a jiné potřeby

 

Zdarma

V ceně nejsou zahrnuty vstupy na atrakce, každý účastník si hradí sám – předpokládaná cena 200-500 Kč.

 

Cena se odvíjí dle cíle výletu.

V ceně nejsou zahrnuty vstupy na atrakce, každý účastník si hradí sám – předpokládaná cena 200-500 Kč.

 

Příspěvek na tábor a podobné aktivity či hlídání osobou blízkou.

 

 

 

Rodině poskytujeme příspěvek do výše 3 500 Kč/ rok.

 

 

Možnost využití psychologické, psychoterapeutické či jiné odborné pomoci.

 

-        psycholog, psychoterapeut, aj.

 

Zdarma

 

500-600 Kč/hodinu

 

Možnost nabídky služeb Občanské poradny.

 

-        Sociální pracovnice Občanské poradny

 

Zdarma

 

 

Možnost zajištění hlídání dětí po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem. Hlídání poskytujeme v domácnosti či v prostorách herny organizace.

 

-        Pracovníci poskytovatele

 

Zdarma

 

Cena v místě a čase obvyklá

Cca. 80 Kč/hod

 

Možnost nabídky služeb Občanské poradny.

 

-        Sociální pracovnice Občanské poradny

 

Zdarma