CO NABÍZÍME

Nabídka našich služeb se odvíjí především z potřeb jednotlivých rodin. Služby se vzájemně doplňují, poskytujeme podporu při výchově dětí v náhradní rodinné péči. Naše nabídka je určena pěstounským rodinám, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.

PĚSTOUNSKÝM RODINÁM POSKYTUJEME:

  • Doprovázení rodiny

Doprovázení probíhá přímo v rodinném prostředí podle potřeb rodiny. Společně s pěstouny naplňujeme individuální plán ochrany dítěte. Rodinám nabízíme odborné poradenství v problematice náhradní rodinné péče v rámci individuálních konzultací v oblastech sociálně-právní ochrany dětí a speciální pedagogice.

V rámci doprovázení pěstounům nabízíme:

     - Zprostředkování asistovaného kontaktu dítěte s biologickou rodinou

– v zájmu dítěte, nabízíme možnost setkání v neutrálním prostředí, které zajistí bezpečnost dítěte

     - Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

 

  • Vzdělávání

Zákonem povinné vzdělávání je v rozsahu 24 hodin ročně pro oba pěstouny (v případě společné péče) a to vždy do 12 měsíců od podepsání dohody. Vzdělávací semináře zahrnují témata v oblasti výchovy a péče o dítě. Naší snahou je, aby se vzdělávání stalo především příjemnou součástí našich setkávání.

Vzdělávání nabízíme ve dvou variantách:

      - Dopolední vzdělávací semináře

– zahrnuje 4 hodiny vzdělávání. Kapacita dopoledního semináře je minimálně 5 a maximálně 15 účastníků.

       - Víkendové pobyty se vzděláváním pro celé pěstounské rodiny 

– zahrnuje 12 hodin vzdělávání. Kapacita víkendového pobytu je minimálně 5 a maximálně 12 rodin. Během vzdělávacích seminářů zajišťujeme pestrý a zábavný program pro děti, který je veden zkušenými pracovnicemi. Rádi bychom, aby zde pěstouni i jejich děti mezi sebou navázaly přátelské vztahy, bude zde prostor pro vzájemné sdílení starostí i předávání zkušeností. 

 

  • Odlehčovací (respitní) pobyty a výlety pro děti 

Odlehčovací (respitní) péče je nabízena dětem, ale především je to služba pro pěstouny, kteří celodenně pečují o děti, které mají v pěstounské péči. Pěstouni mají také nárok na odpočinek, jenž jim je nabízen po dobu respitních pobytů a výletů pro děti.

Pěstouni mohou využít tyto odlehčovací služby:

      - Víkendové (odlehčovací) respitní pobyty pro děti od 5 do 18-ti let.

Kapacita víkendového pobytu je minimálně 8 dětí a maximálně 25 dětí. Po celou dobu pobytu zajišťujeme dopravu, stravu formou plné penze, ubytování na dvě noci, program a veškerou péči dětem.

      - Jednodenní (odlehčovací) respitní výlet pro děti od 5 do 18-ti let.

Kapacita výletu je minimálně 8 a maximálně 25 dětí. Po celou dobu výletu zajišťují program a potřebnou péči dětem

      - Možnost poskytnutí příspěvku na tábor nebo podobnou aktivitu

 

  • Odborné poradenství v problematice náhradní rodinné péče v rámci individuálních konzultací, telefonicky nebo mailovou korespondencí především v oblastech:

      - finančního poradenství a právního poradenství, kterou nabízíme ve formě návštěvy občanské poradny.

      - rodinná terapie, psychologická a psychoterapeutická pomoc, kterou nabízíme ve formě návštěvy u odborníků.

 

  • Hlídání dětí, po předchozí domluvě.

      - Zajištění hlídání dětí zdarma v dětské herně Centra pro rodinu KLUBKO.

      - Hlídání v domácím prostředí.

 

  • Půjčování odborné literatury zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče – odkaz na seznam knih

 

 

ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI POSKYTUJEME:

  • informace o adopci a pěstounské péči na veřejných akcích jako např. Den Charit, Den seniorů, apod.