O NÁS

 

Posláním Centra pro rodinu KLUBKO je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčovací (respitní) péče.

 

Naším cílem je napomáhat ke stabilitě rodinného prostředí a zvyšování kvality života dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči.

 

Centrum pro rodinu KLUBKO je určeno:

-          Dětem a mladistvým vyrůstajícím v náhradní rodině.
-          Náhradním rodičům z Královéhradeckého kraje:
           dlouhodobým pěstounům, přechodným pěstounům, příbuzenským pěstounům a poručníkům.
-          Zájemcům o náhradní rodinnou péči.
-          Každému dítěti, které požádá o pomoc.
 

Zásady pracovníků KLUBKA:

-          Individuální přístup.

Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému klientovi.

-          Zásada důvěry, partnerství a respektu ke klientům.

Pracovníci se snaží navázat s klienty (s dětmi i dospělými) atmosféru důvěry, a tak pracovat na zásadě partnerství.

-          Zásada profesionality poskytovaných služeb.

Pracovníci se snaží zajišťovat kvalitní a komplexní služby všem klientům.

-          Zásada týmové spolupráce.

Na plnění společných cílů spolupracují všichni pracovníci.

 

 

Kapacita Centra pro rodinu KLUBKO je 60 pěstounských rodin.