Veřejný závazek

1. Poslání:

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové n/L je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které vedou k možnému pracovnímu začlenění.

2. Cíl

Cíle sociální služby jsou:

  • Uživatel zvládá návyky potřebné k pracovní činnosti (např. dodržování pracovní doby, příchod do dílny, převlečení se do pracovního oblečení, přestávka, úklid pracoviště apod.).
  • Uživatel zvládá pracovní postupy (i podle slovního vedení a návodů)
  • V průběhu dne soběstačně pečuje o vlastní osobu
  • Získal potřebné dovednosti vedoucích k sociálnímu začlenění – zejména zajít na poštu, provést drobný nákup, komunikovat s ostatními osobami v dílně i mimo dílnu, orientovat se ve městě, znát činnost potřebných institucí a služeb, nakládat s přiměřenými finančními prostředky apod.

3. Okruh osob

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

4. Zásady poskytování služby

  • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel sám zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
  • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
  • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.
  • Pracovní prostředí – vytváříme podmínky podobné běžnému zaměstnání

5. Stanovená denní kapacita

20 uživatelů