Veřejný závazek

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové n/Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Naším cílem je získání, rozvíjení a udržení jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoc se zprostředkováním vhodného zaměstnání.

Cíl

Cílem naší služby je uživatel, který:

  • Ovládá pracovní návyky (např. dodržování pracovní doby, příchodu do dílny, převlečení a přestávky) a samostatně zvládá některé dovednosti z nabídky jednotlivých dílen v naší službě.
  • Je schopen dodržovat pracovní postupy.
  • Je schopen v rámci svých možností samostatně řešit pracovní úkoly.

Okruh osob

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

Zásady poskytování služby

  • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel sám zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
  • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
  • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti,  hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.

Stanovená denní kapacita

20 uživatelů