Garantovaná nabídka STD

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

-        Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

-        Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

 

-        Ambulantní forma služby: Nám. T.G.M. 40, Švehlova 400, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

-        Chotěborky, 544 01, Vilantice - DKnL

-        Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Podmínky poskytování služby

-        Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které uživatel při poskytování služby pracovníkům sdělí.

-        Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

-        Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Cena služby

-        Služba je poskytována bezplatně

Související dokumentace

-        Pracovní postupy k jednotlivým základním činnostem

-        Pracovní postup Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby,

-        Zjišťování spokojenosti uživatelů.

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit dohled, podporu, případně pomoc při dodržování základních hygienických návyků (např. mytí a utírání rukou, používání toaletního papíru, mýdla, ručníku, kapesníku, WC, česání vlasů apod.).

Je dbáno na soukromí uživatele, odcházíme mimo místnost, případně na požádání asistujeme.

Domluvíme se s uživatelem, zda a s čím je potřeba dopomoct (slovní nebo mimoslovní komunikací) např. utření, mytí, výměna hygienických pomůcek apod.

Požadavky uživatelů na službu

- zlepšení vlastních schopností v dodržování   

   hygieny (sebeobsluha)

- využití naučeného v praxi

- aktivní zapojení uživatele  

Rozsah poskytování

8:00 – 15:00

9:00-12:00 a 13:00-16:00

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

Po - Pá

8 – 15 hod.

9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hod.

Místo poskytování

−      Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400, 544 01, DKnL

−      Chotěborky, 544 01, Vilantice - DKnL

−      Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu

-        Jsme pro uživatele oporou pro udržení i nácvik sebe-obslužných a hygienických návyků (např. mytí a utírání rukou, používání toaletního papíru, mýdla, ručníku, kapesníku, WC, česání vlasů apod.)

Forma úkonu

-        Vysvětlujeme, nacvičujeme a vedeme uživatele k péči o svoji osobu v oblasti hygieny

Způsob úkonu

Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

Dle jejich potřeb a Individuálního plánu.

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajištění stravy dle požadavků uživatele. Uživatel má možnost si stravu donést, zajistit nebo mu se zajištěním stravy pomůžeme.

Požadavky uživatelů na službu

-        Uživatel, který jí v důstojném a  čistém prostředí

-        Udržení popř. zlepšení stravovacích návyků

-        Dodržování stanovené přestávky na oběd

-        Dodržování pitného režimu

Rozsah poskytování

90 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě:

Po –Pá

Svačina 10:00 – 10:30

Oběd     12:00 – 13:00

Místo poskytování

−      Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400, 544 01, DKnL

−      Chotěborky, 544 01, Vilantice-DKnL

−      Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu

-        S uživatelem nacvičujeme a procvičujeme sebe obslužné - návyky

-        Uživateli ukazujeme a vysvětlujeme jak používat nádobí, příbory, mikrovlnnou troubu, lednici, sporák, rychlovarnou konvici a další kuchyňské vybavení a jejich použití.

-        Prostírání stolu

-        Naservírování jídla z jídlonosiče na talíř

-        Ohřev v mikrovlnné troubě

-        Umytí a úklid použitého nádobí

-        Úklid stolu po jídle

-        Úklid kuchyně

-        Příprava studeného a teplého nápoje

během dne (pitný režim)

Forma úkonu

- vysvětlujeme, nacvičujeme a vedeme uživatele k zásadám správného stolování a stravování.

Způsob úkonu

Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

Dle požadavků uživatele a jeho Individuálního plánu.

2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Popis úkonu

Cílem této činnosti je vést klienty k rozvoji sebeobsluhy, potřebné v běžném životě. Jedná se o pomoc uživatelům, kteří nejsou samostatně schopni sebeobsluhy v tomto směru. Pomoc při servírování hotového přivezeného jídla na talíř nebo při zhotovení pokrmu z vlastních surovin uživatele.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení a upevnění vlastních schopností v    

  sebeobsluze při přípravě stravy

- Využití naučeného v praxi

- Aktivní zapojení uživatele

Rozsah poskytování

90 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě:

Po – Pá

Svačina 10:00 – 10:30

Oběd 12:00 – 13:00

Místo poskytování

−      Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400,544 01, Dvůr Králové nad Labem

−      Chotěborky, 544 01, Vilantice-DKnL

−      Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu

- S uživatelem nacvičujeme sebe-obslužné  návyky

-        Uživateli ukazujeme a vysvětlujeme jak používat nádobí, příbory, mikrovlnná trouba, lednice, sporák, rychlovarná konvice a další kuchyňské vybavení a jejich použití.

-        Prostírání stolu

-        Naservírování jídla z jídlonosiče na talíř

-        Ohřev v mikrovlnné troubě

-        Příprava studeného a teplého nápoje

            během dne (pitný režim)

Forma úkonu

- nacvičujeme a vedeme uživatele k sebeobsluze při přípravě stravy.

Způsob úkonu

- Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

- Dle požadavků uživatele a jeho Individuálního plánu.

 

c) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

1. Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Popis úkonu

Cílem této činnosti je nácvik vedoucí k dovednostem uživatele v oblasti oblékání a svlékání. Obouvání a vyzouvání bot. Uživatel se obléká a svléká samostatně včetně bot. Pokud to jeho postižení nedovolí, dopomohou pracovnice v soc. službách.

Je dbáno na soukromí uživatele, případně na požádání asistujeme.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Využití naučené dovednosti v praxi

- Aktivní zapojení uživatele     

Rozsah poskytování

8:00 – 15:00

9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

Po - Pá

8 – 15 hod.

9 – 12 a 13 – 16 hod.

Místo poskytování

-Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400,544 01, DKnL

-Chotěborky, 544 01, Vilantice-DKnL

-Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu

- podpora klienta

Zejména nacvičujeme:

-        Svlékání a oblékání oděvů (rozepínání knoflíků, zipu)

-        Skládání a věšení oděvů na ramínko

-        Obouvání, zouvání a odkládání obuvi do botníku, používání obuvnické lžíce (zavazování a rozvazování tkaniček) apod.

Forma úkonu

- Vysvětlujeme, nacvičujeme a vedeme uživatele k sebeobsluze při oblékání a svlékání

Způsob úkonu

Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

Dle potřeby uživatele a jeho Individuálního plánu.

d) Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

Popis úkonu

Cílem této činnosti je pracovní terapie v dílnách, do kterých se uživatelé zapojují přiměřeně svým schopnostem.

Naše činnosti:

Ručních a šicí práce

Úklidové a dřevařské práce

Kuchyňské práce

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení a popř. udržení vlastních

  schopností a dovedností

- Využití naučené dovednosti v praxi

- Aktivní zapojení uživatele

Rozsah poskytování

8:00 – 15:00

9:00-12:00 a 13:00-16:00

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

Po - Pá

8 – 15 hod.

9 – 12 a 13 – 16 hod.

Místo poskytování

-Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400, 544 01, DKnL.

-Chotěborky, 544 01, Vilantice-DKnL

-Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu

Upevňujeme návyky a dovednosti v těchto činnostech:

Ručních práce – cílem je nácvik a upevňování zvládání základních manuálních dovedností při práci s různými materiály

Šicí práce – cílem je nácvik a upevňování např. ručního šití, obkreslování šablon, vystřihování, popřípadě šití na šicím stroji (dle schopností uživatele) apod.

Zahradní práce – cílem je nácvik a upevňování základů zahradnictví např. výsadba, přesadba, péče o rostliny, setí, pikýrování, pletí, zalévání rostlin apod.

Kuchyňské práce – cílem je nácvik a upevňování základních postupů při přípravě jednoduchých pokrmů a nápojů. Používání základního kuchyňského vybavení a dodržování zásad pro běžné stolování.

Úklidové práce – cílem je nácvik a upevňování běžného domácího úklidu v místnosti a venku (např. utírání prachu, odklízení odpadků) a práce s prádlem (např. třídění oblečení, praní, sušení, žehlení apod.)

Dřevařské práce – rozvoj dovedností v práci se dřevem a jeho využití

Forma úkonu

- vysvětlujeme, nacvičujeme a vedeme uživatele k pracovním návykům a dovednostem v jednotlivých činnostech

- respektujeme individuální schopnosti a  možnosti uživatele

Způsob úkonu

Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

Dle požadavků uživatele a jeho Individuálního plánu.

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Popis úkonu

Cílem této činnosti je uživatelům poskytnout pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Činnosti probíhají v rámci:

Kulturně spol. akcí – např. exkurze, pomoc při prodejních akcí a workshopy

Kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – např. nakupování v obchodech, jednání na úřadech, na poště, manipulace s penězi, prodej v „Tréninkovém obchodě Slunečnice“ a obsluha PC

Požadavky uživatelů na službu

- Zapojení se do sociálního  

  prostředí

- Lepší orientace v životě

- Posílení a získávání sociálních kontaktů

- Zlepšení finanční gramotnosti

Rozsah poskytování

8:00 – 15:00

8:00-12:00 a 13:00-16:00

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

Po - Pá

8 – 15 hod.

9:00 – 12:00 a od13:00 – 16:00 hod.

Místo poskytování

Ambulantní forma služby: v prostorách STD Slunečnice, nám. T.G.M. 40, Švehlova 400, 544 01, DKnL.

Chotěborky, 544 01, Vilantice - DKnL

Tréninkový obchod Slunečnice, Havlíčkova 14, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu

- mapování potřeb uživatele (např. obchody)

- mapování sítě služeb ve městě (např. služby)

- samostatný pohyb v našem městě a v jeho blízkém okolí

Forma úkonu

- seznamujeme uživatele s místy veřejných institucí a služeb v našem městě. Společně s uživateli:

- navštěvujeme exkurze, workshopy

- prodáváme při prodejních akcí

- nakupujeme v obchodech

- jednáme na úřadech a na poště

- manipulujeme s penězi

- komunikujeme se zákazníky a prodáváme v „Tréninkovém obchodu Slunečnice“

Způsob úkonu

Úkon je poskytnut uživatelům na základě uzavřené smlouvy.

Dle požadavků a Individuálního plánu uživatele.