Garantovaná nabídka STD

a)     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1.     Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

b)     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1.     Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2.     Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

c)     Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

1.     Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

d)     Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

1.     Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím