Farní charita Dvůr Králové nad Labem poskytuje tyto služby:

LogoKlubko_V1

Centrum pro rodinu Klubko

 • zajišťuje dlouhodobou podporu pěstounským rodinám (doprovázení rodin, poradenství, vzdělávání pěstounů, idividuální spolupráci s odborníky, odlehčovací péči, zprostředkování asistovaného kontaktu)
 • služby poskytujeme v rámci Královéhradeckého kraje
LogoStřelka_V1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

 • pro děti a mládež od 6 do 20 let
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže Dvora Králové a okolí. 
  Klub je provozován bezplatně

Jsme registrovaná sociální služba

LogoObčanskáPoradna_V1

Občanské poradny

 • Poradenství je určeno lidem, kteří si ve své obtížné situaci nevědí rady a orientuje se na oblast sociálního systému, práva a psychologie.
 • Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hostinné, Jaroměř, Trutnov, Vrchlabí

Jsme registrovaná sociální služba

LogoOA_V1

Osobní asistence • Domácí péče

 • Komplexní pomoc a podpora dětem, dospělým a seniorům se sníženou soběstačností s cílem zapojení do běžného života.
 • Podpora pečujících v rodině.

 Jsme registrovaná sociální služba

LogoSlunečnice_V1

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice

 • pro osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky
 • Služba je určena lidem, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Naším cílem je získání, rozvíjení a udržení jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoc se zprostředkováním vhodného zaměstnání.

 Jsme registrovaná sociální služba

LogoLabyrint_V1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klub Labyrint

 • Podpora rodin s dětmi při zvládání obtížných situací, které nedokáží vlastními silami překonat.

 • Jedná se o rodiny, které mají vztahové problémy (neshody rodičů s dětmi nebo vzájemně mezi sebou, popř. mezi jinými rodinnými příslušníky), finanční problémy (závislost na sociálních dávkách, nezaměstnanost), potíže s bydlením (neodpovídající, nestálé apod.) a nejsou schopni řešit svoji situaci samostatně a nemají se na koho obrátit o pomoc (např. slabé rodinné vazby, nedůvěra k institucím, chybí vlastní zdroje nebo je neumí využít).
  Jsme registrovaná sociální služba

Orientační plán budov a služeb FCHDK

mapa 2020 bar