Seznam pracovních postupů OP

SEZNAM METODIK – OBČANSKÁ PORADNA

Metodika č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Metodika č. 2 Ochrana práv osob

Metodika č. 3 Jednání se zájemcem o službu

Metodika č. 4 Individuální plánování průběhu služby

Metodika č. 5 Dokumentace o poskytování sociální služby

Metodika č. 6 Metody práce s uživatelem

Metodika č. 7 Nouzové a havarijní situace

Metodika č. 8 Podpora samostatnosti klientů

Metodika č. 9 Předávání informací mezi zaměstnanci

Metodika č. 10 Přidělování klientského čísla

Metodika č. 11 Přijímání darů

Metodika č. 12 Stížnosti

Metodika č. 13 Archivace, skartace

Metodika č. 14 Záznamové archy

Metodika č. 15 Vyplňování statistiky

Metodika č. 16 Pravidla pro zjišťování kvality služby

Metodika č. 17 Zaškolování nových zaměstnanců, jiných FO, které nejsou v PP vztahu

Metodika č. 18 Informace pro zájemce

VÝŠE UVEDENÉ METODIKY JSOU PLATNÉ OD 1.3.2016 A ÚČINNÉ OD 15.3.2016.