Garantovaná nabídka Občanských poraden

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

- Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

- Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

 

- Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem v přízemí; Náměstí 69, Hostinné; Komenského 1248, Vrchlabí; Jaroměř, nám. ČSA 16; Hořice, Husova 321

Podmínky poskytování služby

- Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které uživatel při poskytování služby pracovníkům sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

- Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

- Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Cena služby

- Služba je poskytována bezplatně

Související dokumentace

- Pracovní postupy OP

- Záznamové archy

-  Výstupy a opatření ze zjišťování spokojenosti uživatelů

 

A) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Popis úkonu

Jedná se např. o pomoc s domluvením schůzky na městský úřad, úřad práce, intervenční centra, policii, soudy, ČSSZ, OSSZ apod.; dále předání kontaktu nebo domluvení schůzky u dalších organizací, které umí řešit část zakázky klienta

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Lepší orientace v životě

- Posílení sociálních kontaktů

Rozsah poskytování

Cca 45 min.

Doba poskytování

Dvůr Králové n./L.:

PO, ÚT: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

ČT: 8:00 – 12:00

Vrchlabí:

ÚT: 12:30 – 16:30

Hostinné: 1x měsíčně po domluvě od 12:30 do 16:30

Hořice:

PO: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

ST: 8:00 – 12:00

Jaroměř:

ST: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Místo poskytování

- v prostorách služby

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- emoční podpora

- mapování potřeb a přání klientů

- mapování sítě služeb v regionu

- podpora v rozpoznávání potřebných informací pro klienta

- zprostředkování služby: vyjednání schůzky, získání a předání informací, příprava na schůzku, pomoc s vyplněním podkladů apod.

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- zprostředkování kontaktu (telefonicky, osobně)

- rozhovor

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

- v individuálně dohodnutou dobu,

- v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

- individuálně dohodnutým způsobem.

 

B) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

Popis úkonu

Občanské poradny FCHDK poskytují poradenství v oblastech: orientace v sociálních systémech (okruh sociálního pojištění, dávky SSP, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi apod.), práva (orientace v zákonech – např. občanské, pracovní, exekuční apod.), psychologie (psychologické poradenství – pouze OP DK).

Cílem této činnosti je podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení životních situací a uspokojování potřeb.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Lepší orientace v životě

- Posílení sociálních kontaktů

- Udržení a zlepšení míry samostatnosti

- Zamezení sociální izolace

- Posilování vlastní hodnoty

- Přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Rozsah poskytování

Cca 45 min.

Doba poskytování

Dvůr Králové n./L.:

PO, ÚT: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

ČT: 8:00 – 12:00

Vrchlabí:

ÚT: 12:30 – 16:30

Hostinné: 1x měsíčně po domluvě od 12:30 do 16:30

Hořice:

PO: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

ST: 8:00 – 12:00

Jaroměř:

ST: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Místo poskytování

- v prostorách služby

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- mapování potřeb a přání klientů

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- budování nebo posilování vlastních hranic

- vedení ke společenským hodnotám

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- rozhovor

- poradenství

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

- v individuálně dohodnutou dobu,

- v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

- individuálně dohodnutým způsobem.

 

C) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Popis úkonu

Pomoc při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta - s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Posílení vlastní hodnoty

- Lepší orientace v životě

- Udržení míry samostatnosti

- Zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Cca 45 min.

Doba poskytování

Dvůr Králové n./L.:

PO, ÚT: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

ČT: 8:00 – 12:00

Vrchlabí:

ÚT: 12:30 – 16:30

Hostinné: 1x měsíčně po domluvě od 12:30 do 16:30

Hořice:

PO: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

ST: 8:00 – 12:00

Jaroměř:

ST: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Místo poskytování

- v prostorách služby

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- nácvik činnosti (vyplnění formulářů pro získání dávek, zprostředkování schůzky s lékaři, úředníky apod.)

- podání informace, rady o možnostech zaměstnání, bydlení

- možnost vytvoření finanční rozvahy

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- podání informace

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

- v individuálně dohodnutou dobu,

- v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

- individuálně dohodnutým způsobem.

 

  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Popis úkonu

Mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťovat, zda mu může pomoci někdo z okolí.

Cílem této činnosti je udržení kontaktu s rodinou a motivace k zapojení blízké rodiny do řešení problémových situací.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení komunikace v rodině

- Posílení sociálních kontaktů

- Snížení působení institucí

- Posílení rodinných vazeb

- Zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Cca 45 min.

Doba poskytování

Dvůr Králové n./L.:

PO, ÚT: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

ČT: 8:00 – 12:00

Vrchlabí:

ÚT: 12:30 – 16:30

Hostinné: 1x měsíčně po domluvě od 12:30 do 16:30

Hořice:

PO: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

ST: 8:00 – 12:00

Jaroměř:

ST: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00

Místo poskytování

- v prostorách služby

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování rodinných vazeb a jejich silných a slabých stránek

- snížení působení institucí a podpora samostatnosti

- posílení rodinných vazeb

- zlepšení komunikace v rodině

- udržení kontaktu s rodinou

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- podání informace

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

- v individuálně dohodnutou dobu,

- v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

- individuálně dohodnutým způsobem.