Garantovaná nabídka služby SAS

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při plnění školních povinností (aktivity směřované k posilování pozitivního vztahu ke vzdělání např. individuální pomoc s přípravou do školy za přítomnosti rodiče, plnění povinné školní docházky)

Situační intervence s dítětem/Podpora dítěte při řešení jeho obtížné situace      

Nácvik rodičovského chování (např. podpora rodičovského chování; výchovné styly; zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí; podpora rodičů při komunikaci se školou s účelem navázání dobré spolupráce mezi rodiči a školou)

Nácvik hospodaření (např. tvorba a práce s rodinným rozpočtem; sepisování splátkových kalendářů; nácvik nákupu; mapování současných dluhů, motivace k životu bez dluhů)

Nácvik péče o domácnost (např. systém vedení domácnosti, rozpis prací úklidu)

Nácvik obsluhy moderních technologií (např. osvojení práce s mobilním telefonem, počítačem pro další orientaci ve fungování společnosti)

Nácvik sociálních kompetencí v jednání s institucemi (např. trénink rozhovorů s pronajímateli bytů, lékaři, pracovnicemi úřadů)

Situační intervence (reflexe konkrétní situace/tématu, např. ocenění nebo kritika klienta, řešení aktuální naléhavé potřeby)

Zaměstnání (např. hledání nabídek zaměstnání, sepsání životopisu, nácvik rozhovoru při pracovním pohovoru, nácvik rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem)

Bydlení (např. hledání jiného vhodného bydlení, zkvalitnění či oprava stávajícího bydlení, zajištění vybavení)

Rozvoj dovedností a schopností dětí (sebe péče; denní režim; aktivizační činnosti – hry, knihy, tvoření; co potřebuje člověk k životu a fungování ve společnosti)

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (vytvoření prostoru pro vzdělávání v domácnosti; stanovení času a místa; nastavení pravidel pro přípravu ke vzdělávání)

Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (podpora v zajištění; edukace dospělých o významu smysluplného trávení volného času)

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním

Doprovázení dětí (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět v opodstatněných případech, kdy to nemůže zajistit rodič)

3. Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc v krizi (akutní intervence v krizi s možností odkázání na odborníka)

Mapování vývoje situace s motivačním prvkem (konverzace o tématech, které jsou nedílnou součástí života rodiny, kam se situace posunula od minula, čím v současnosti rodina žije, motivační rozhovory)

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doprovázení dospělých (např. na prohlídku bytu; úřad práce; škola a školská zařízení; lékař,…)

Jednání v zájmu klienta (zprostředkování kontaktu mezi rodinou a jinou institucí, nebo osobou blízko v případech, kdy rodina není schopna jednat sama a mohlo by dojít k ohrožení práv nebo zájmů rodiny)

Podpora rodinných zdrojů (podpora ve společných setkávání rodinných příslušníků, pomoc při kontaktování rodinných příslušníků (přerušené kontakty), pomoc při kontaktování rodinných příslušníků dočasně mimo domov (výkon trestu, azylový dům, ZDVOP,…))

Případové setkání (setkání k situaci rodiny s dalšími zainteresovanými subjekty, které mohou být rodině nápomocny v řešení jejich situace např. ZŠ, OSPOD)

Podmínky garantované nabídky:

Služba je poskytována bezplatně sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách osobám, které uzavřeli smlouvu o poskytování sociální služby s Klubem Labyrint.

Všechny výše uvedené úkony jsou garantované v minimálním časovém rozsahu 1 hodiny/týdně a mohou být rozšířeny dle kapacitních možností služby  vždy po předchozí domluvě s klientem.

Ambulantní forma služby - Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem

ÚT 08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 pouze pro předem domluvené schůzky.
ČT 08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 pouze pro předem domluvené schůzky.
Mimo uvedené vždy po předchozí individuální domluvě.

Terénní forma služby - v přirozeném prostředí klienta v rámci Královéhradeckého kraje, primárně na Královédvorsku
PO až PÁ 7:00 – 17:00
Vždy po předchozí domluvě.