Rozsah činností

Farní charita Dvůr Králové byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dle § 48 odst. 2 ZSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany zajišťuje Centrum pro rodinu Klubko.

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dětí

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče