K zapůjčení


Nové knihy k zapůjčení:

  • Prevence traumatu u dětí, Levine P. A., Klineová M., Maitrea, 2014
  • Rozbitá, Glass C., Portál 2011
  • Nikdy není pozdě na šťastné dětství, Furman B., Portál 2015
  • Děti a jejich sexualita, kolektiv autorů, Albatros 2014
  • Prarodiče, rodiče a vnoučata, Lusso V. C., Portál 2011
  • Cesta k mým matkám, Holá E. Jota, 2012
  • Děti a peníze, Laniado N., Portál 2002
  • Umění komunikace s dětmi, Ginott H., Portál 2015
  • Dcera padajícího listí, Štolbová T.N., Triton 2014
  • Vychováváme děti a rosteme s nimi, Aldortová N., Práh 2010
 

1.  Pěstounská péče a adopce, Zezulová D., Portál, 2012

2.  Dítě v nové rodině, kolektiv autorů, Grada, 2013

3.  Domov je místo, odkud tě nevyhodí  …ani když vyrosteš, Zezulová D., Smart press, 2012

4.  Děti, které se rodí v srdci, Striová M., Portál, 2013

5.  Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem, Cairns K., Portál, 2013

6.  Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012

7.  Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči, Gabriel Z., Novák T., Grada, 2008

8.  Krizová intervence pro praxi, Špatenková a kol., Grada, 2012

9.  Pěstounství jako cesta, Rozum a cit, DVD

10. Romské dítě v náhradní rodině, Vančáková M. Rozum a cit, 2009

11. Budování identity dítěte, Klimeš J., Rozum a cit, 2009

12. Děti a sexualita, Johnson T.C., Rozum a cit, 2009

13. Provázení rodiny jako dlouhodobý proces, Rozum a cit, 2009

14. Příklady táhnou, Sborník kazuistik z případových konferencí, Salačová L. a kol., Rozum a cit, 2010

15. Na jedné lodi aneb Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti, Rozum a cit, 2010

16. Vztahový labyrint v náhradní rodině, vlastní rodina přijatých dětí, Uhlířová V., Rozum a cit, 2012

17. Dítě ve výchově příbuzných, Uhlířová V.,Rozum a cit, 2010

18. Zvykáme si jeden na druhého aneb Nová náhradní rodina v procesu adaptace, Centrum návrat, Středisko náhradní rodinné péče, 2012

19. Až se narodíš, budeš doma, Žilinčíková D., Rozum a cit ,2010

20. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči, Vančáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011

21. Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra, Čermáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012

22. Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc ( informace a pracovní listy pro pedagogy), Grohová, Bubleová, Vávrová, Frantíková, Středisko náhradní rodinné péče, 2011

23. Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011

24. Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, MPSV, 2011

25. Vývoj dětí v náhradních formách péče, MPSV, 2011

26. Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí, MPSV, 2011

27.  Dítě na zabití,  Štípek P., Portál 2011

28.  Do školy beze strachu, Krowatschek D.,Holger D. Computer Press Brno, 2007

29.  Tajemství výchovy dívek, Biddulph S., Portál, 2013

30.  Výchovné maličkosti, Mertin V., Portál 2011

31.  S dětmi chytře a moudře, Říčan P., Portál, 2013

32.  Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Prekopová J.,Schweizerová Ch., Portál, 2012

33.  Pohodoví rodiče – pohodové děti, Jungwirtová  I., Portál, 2009

34.  Děti potřebují hranice, Jan-Uwe Rogge, Portál, 2013

35.  Co, kdy a jak ve výchově dětí, Matějček Z., Portál 2013

36.  Co děti nevíc potřebují, Matějček Z., Portál 2013

37.  Péče o dítě od kojeneckého do školního věku, Gregora M., Grada, 2007

38. Sourozecké konstelace, Leman K., Portál 2012

39.  Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole (Praktický rádce pro rodiče i učitele), Carter Ch., Portál 2014

40. Po dobrém nebo po zlém?, Matějček Z., Portál 2012

41. Spratek (Příběh dítěte, které nikdo nemiloval.), Hayden T., Portál 2012

42. Kouzlo 1-2-3 („Počítám do tří“ a další účinné triky, aby děti nezlobily), Phelan T., Cpress 2013

43. Jak na svého teenagera (Manuál pro rodiče), Hines G., Baverstock A., Grada 2014