O nás

Centrum pro rodinu  KLUBKO    RODINA 

Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany dětí pověřenou osobou, která uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Farní charita Dvůr Králové byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dle § 48 odst. 2 ZSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany zajišťuje Centrum pro rodinu Klubko.

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dětí

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče

PRACOVNÍ DOBA:

  • Kontaktovat nás můžete v pracovních dnech od 8:00 - 16:00 hod.

  

KDE NÁS NAJDETE:

Vstup do kanceláře Centra pro rodinu KLUBKO je v zadní části domu, 
od ulice  J. A. Komenského 

MAPA KLUBKO

  

 

 

 

 

 

banner2-180x50Asociace Dítě a rodina sdružuje respektované neziskové organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Centrum pro rodinu Klubko se stalo členem této celostátní organizace od října 2016.

hledame rodice Jsme zapojeni do kampaně "Hledáme rodiče".