VZDĚLÁVÁCÍ PLÁN A KALENDÁŘ AKCÍ PRO DĚTI na rok 2019

 

Datum

Den

Hodina

Počet vzděl. hodin

Místo

Lektor

Téma

 

19.3.2019

Út

 9:00 - 12:15

 4

Trutnov - Maják

Mgr. Andrea Zilková

Jak nastavit hranice ve vztahu

 

21.3.2019

Čt

8:30 - 12:30

4

DKnL - Erbenova 2355

PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle

Špatný vliv kamarádů, rizikové party

  30.3.2019 So       Pracovnice Klubka respitní výlet
  4.4.2019 Čt 8:30 - 12:30 4 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Eva Klabanová Důležitost hodnot a postojů ve výchově
  6.4.2019 So 8:30 - 12:30, 13:00 - 17:00 8 DKnL - Erbenova 2355 MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír hadaš PhD. Ženský a mužský faktor ve výchově
  16.4.2019 Út 9:00 - 12:15 4 Trutnov - Maják Bc. Lucie Slezáková DiS. S.O.S. mé dítě šikanují
  11.-12.5.2019 So-Ne       Pracovnice Klubka respitní pobyt pro děti (možnost čerpat z příspěvku organizace)
  21.5.2019 Út 9:00 - 12:15 4 Trnotnov - Maják Mgr. Jana Ženíšková Závislosti - typy, příčiny, rizika
  23.5.2019 Čt 8:30 - 12:30 4 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Jana Bartoňová Povzbuzení - klíč k dítěti
  1.-2.6.2019 So-Ne

sobota: 9:30-12:30, 14:30-17:30

neděle:

8:00-14:00

12 Ped pod Sněžkou Penzion Zákoutí

sobota: Mgr.Eva Klabanová, PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle

Neděle: Mgr. Lenka Půlpánová

sobota: Vztahy s vrstevníky, rizikové chování

neděle: Zpracování historie

  21.6.2019 17:00   DKnL - Erbenova 2355 Beseda s Nelou Boudovou Vzájemné sdílení zkušeností (Nela Boudová má v pěstounské péči 12-ti letou Sašenku)
  8.7.-12.7.2019 Po-Pá     Kemp Pecka Pracovnice Klubka Letní respitní tábor pro děti od 6-15 let (možnost čerpat z příspěvku organizace)
  12.9.2019 Čt 8:30 - 12:30 4 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Jana Bartoňová První pomoc u dětí
  14.9.2019 So       Pracovnice Klubka Respitní výlet pro děti
  17.9.2019 Út 9:00 - 12:15 4 Trutnov - Maják Mgr. Jana Bartoňová Povzbuzení - klíč k dítěti
  21.-22.9.2019 So-Ne

sobota: 9:30-12:30, 14:30-17:30

neděle:

8:00-14:00

12 Hotel pod Zvičinou

sobota: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

neděle: Mgr. Lenka Půlpánová

sobota: Komunikační dovednosti a zvládání psych. zátěže v krizových situacích

neděle: Jak mluvit s dítětem o rodičích

  5.10.2019 So 8:30-12:30, 13:00-17:00 8 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Andrea Žilková, PhD. Jak nastavit hranice ve vztahu
  10.10.2019 Čt 8:30-12:30 4 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Petra Jendeková Utváření sebevědomí, jak se prosadit v kolektivu
  15.10.2019 Út 9:00-12:15 4 Trutnov Maják Mgr. Kateřina Romančáková Podporujeme identitu dítěte
  19.-20.10.2019 So-Ne     Podzimní pobyt Pracovnice Klubka Respitní pobyt pro děti (možnost čerpat z příspěvku organizace)
  9.11.2019 So 8:30-12:30, 13:00-17:00 8 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Jana Bartoňová Domov - lidé nebo místo?
  14.11.2019 Čt 8:30-12:30 4 DKnL - Erbenova 2355 Mgr. Andrea Zvolánková Manipulace ve vztazích
  19.11.2019 Út 9:00-12:15 4 Trutnov - Maják Mgr. Andrea Zvolánková Výchova a manipulace
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvětlivky:

 

Respitní pobyt či respitní výlet pro děti

Vhodné pro děti od 6 do 15-ti let.

Kapacita respitního víkendového pobytu či respitního výletu pro děti je min. 8 a max. 25 dětí. (Možnost čerpání z příspěvku organizace).

 

Dopolední  a sobotní vzdělávací seminář

Kapacita dopoledního a sobotního vzděláváni je max. 20 účastníků.

 

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny - přednostně pro zaměstnané pěstouny.

 Účastníci si hradí stravu a zajišťují dopravu

Kapacita víkendového vzdělávacího pobytu je min. 6 a max. 12 pěstounských rodin.

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Pro získání osvědčení je nutná účast na vzdělávacím semináři po celou dobu vzdělávání.
  • Na respitní pobyty, výlety pro děti, dopolední vzdělávací semináře a vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny je nutné se přihlásit u své klíčové pracovnice (osobně, mailem či telefonicky). Kapacita je omezená.
  • Hlídání dětí během dopoledních vzdělávacích seminářů je potřeba předem domluvit. Program a hlídání dětí během vzdělávacích víkendových pobytů je zajištěn.
  • Účastníci víkendového vzdělávacího pobytu pro pěstounské rodiny si hradí stravu a zajišťují dopravu v rámci pobytu.

Pro další informace nás můžete kontaktovat:

Centrum pro rodinu KLUBKO

Adresa: Náměstí TGM 40, 544 01

Telefon: 491 616 418, 605 292 798

E-mail: klubko.dk@gmail.com

www.dk.charita.cz/klubko/

 

 

DĚKUJEME VÁM A TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2019!

 Bc. Alena Šimková - vedoucí služby - tel. kontakt: 605 292 798

Alena Rufferová - koordinátor respitních a vzdělávacích akcí – tel. kontakt: 731 593 097

Mgr. Šárka Tauchmanová - klíčová pracovnice – tel. kontakt: 605 202 590

Bc. Michaela Kuldová - klíčová pracovnice – tel. kontakt: 737 250 169

Eva Pavlová, DiS - klíčová pracovnice - tel kontakt: 603 556 458